អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ឲ្យម្ចាស់អចលនទ្រព្យរួសរាន់មកបង់ពន្ធ កុំឲ្យរងនូវទោសទណ្ឌតាមច្បាប់

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រនៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​សេចក្តីជូនដំណឹង មួយស្ដីពីការ​រំលឹក​លើក​ ២ សម្រាប់​ការបង់ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ម្ចាស់ម្ចាស់​អចលន​ទ្រព្យ​ទាំង​អស់ត្រូវរូសរាន់ឲ្យពេល ខណៈការផុតកំណត់នឹងត្រូវបញ្ជប់នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ខាង​មុខ​នេះ​ហើយ​។

នេះជា​លើក​ទី ២ ហើយដែលអគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រនៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្ដីប្រកាស ខណៈការ​ក្រើនរំលឹក​លើក​ទី ១ កាលពី​ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅ។ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ សង្កេតឃើញថាមកដល់ពេលនេះ ​នៅមាន​ម្ចាស់​អចលនទ្រព្យ​មួយចំនួន មិនទាន់បាន​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច ប្រកាស​បង់ពន្ធ​ប្រភេទ​នេះ​នៅឡើយ។ «ចំពោះ​ការខកខាន​មិនបាន​ដាក់​លិខិត​ប្រកាស បង់ពន្ធ​ទាន់ពេល​កំណត់​ខាងលើ ម្ចាស់​អចលនទ្រព្យ​នឹងត្រូវ​រង​នូវ​ទោសទណ្ឌ តាមច្បាប់​ជា​ធរមាន»