វិស័យសំណង់ទទួលបានទុនវិនិយោគជាង ១,១៧៣ លានដុល្លារ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួង​ដែន​ដែនដី​បានបង្ហាញ​ឲ្យ​ដឹងថា គិត​ត្រឹម​ខែកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៩ វិស័យ​សំណង់​នៅ​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​ទុន វិនិយោគ​ជាង ១,១៧៣ លាន​ដុល្លារ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​វិស័យនេះ​កាន់តែ​ខ្លាំងក្លា​ដើម្បីជួយ​រក្សា​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

ក្រសួង​ដែនដី​បានបង្ហាញ​របាយការណ៍​ដឹងថា ក្នុង​រយៈពេល៧ខែ​ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ វិស័យ​សំណង់​នៅ​កម្ពុ​ជាមាន​គម្រោង​សរុប ចំនួន ៥២៥ គម្រោង​ដែល​គិត​ជា​ទឹកប្រាក់​មាន​ទុនវិនិយោគ​ចំនួន ១,១៧៣,៧០៣,៨៧៣ ​ដុល្លារ។

របាយការណ៍​បូកសរុប​ការងារ​ប្រចាំខែ​កក្កដា​ឆ្នាំ២០១៩និង​ទិសដៅ​បន្ត​របស់​ក្រសួង​ដែនដី​នគរូបនីយកម្ម​និង​សំណង់​បាន​អៈ​អាង​ថា បើ​ធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូចគ្នា​កាលពី​ខែកក្កដា​ឆ្នាំ២០១៨វិស័យ​មាន​គម្រោង​ត្រឹមតែ៣៣០គម្រោង​ប៉ុណ្ណោះ ដែលមាន​តម្លៃ​ប៉ាន់ស្មាន​ទុនវិនិយោគ​សរុប​ប្រមាណ​ជាង ៨៤៣លាន​ដុល្លារ​មានការ​កើនឡើង​ជាង៣៩ភាគរយ។

ក្រសួង​បាន​បញ្ជាក់ថា សំណង់​ដែល​ស្ថិតក្រោម​សមត្ថកិច្ច​ក្រសួង មាន​ចំនួន​សរុប​ចំនួន៤៤គម្រោង​ដែលមាន​តម្លៃ​ប៉ាន់ស្មាន​ទុនវិនិយោគ​ប្រមាណ​ជាង១០៤៤លាន​ដុល្លារ ខណៈ​កាលពី​ឆ្នាំ២០១៨មាន​ចំនួន​តែ ៤១គម្រោង ដែលមាន​ទុនវិនិយោគ​ប្រមាណ​ជាង ៨០៦ លាន​ដុល្លារ គឺមាន​ការកើនឡើង​ជា​ង ២៩ភាគរយ។

រីឯ​សំណង់​ស្ថិតក្រោម​សម្ថ​ត​កិច្ច​រដ្ឋបាល​រាជធានី ខេត្ត​វិញ មាន​ចំនួន​សរុប​ចំនួន៤៨១ គម្រោង ដែលមាន​តម្លៃ​ទុនវិនិយោគ​ប្រមាណ​ជាង១២៩លាន​ដុល្លារ ខណៈ​កាលពី​ឆ្នាំ២០១៨មាន​ចំនួន២៨៩គម្រោង មាន​ទុនវិនិយោគ​ប្រមាណ​ជាង ៣៦ដុល្លារ គឺមាន​ការកើនឡើង​ជា​ង២៥១ភាគរយ។

របាយការណ៍​បានបង្ហាញ​ទៀតថា សម្រាប់​វិស័យ​សំណង់​អាគារ សំណង់​លំនៅដ្ឋាន​នៅ​ទូទាំងប្រទេស​គិត​ត្រឹម​ខែកក្កដា​នេះ​មាន​ចំនួន​សរុប៤៣៨គម្រោង ដែលមាន​ទុន​វិយោគ ជាង៤៧៣ ដុល្លារ ស្មើ​និង ៨០១ខ្នង

សូមបញ្ជាក់ថា គម្រោង​អគាខ្ពស់ៗចាប់ពី​កម្ពស់៥ជាន់ឡើង​នៅ​ទូទាំងប្រទេស​ក្នុង​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ មា​នន​ចំនួន ៦៩ អាគារ ក្នុងនោះ​កម្ពស់​ចាប់ពី៥ជាន់ ទៅដល់​កម្ពស់៩ជាន់​មាន៣៤អគារ ពី​កម្ពស់ ១០ ជាន់​ទៅ កម្ពស់ ១៩ ជាន់​មាន​ចំនួន ២៤ អគារ ពី​កម្ពស់ ៣០ ជាន់​ទៅ ៣៩ ជាន់​មាន​ចំនួន ៧ អគារ​ពី​កម្ពស់ ៤០ ជាន់​ឡើងទៅ មាន​ចំនួន ១ អគារ។ ដោយឡែក​សម្រាប់​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​មាន​គម្រោង​អគាខ្ពស់ៗចាប់ពី​កម្ពស់ ៥ ជាន់ឡើង​ទៅក្នុង​ខែ កក្កដា​ឆ្នាំ ២០១៩ មាន​ចំនួន ៤៣ អគារ៕