ទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់ធនាគារ អឹមប៊ីកម្ពុជា កើនដល់ ១៦៨ លានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០១៩ នេះ

ភ្នំពេញ៖ រយៈពេល ៧ ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីបើកដំណើរនៅកម្ពុជា កាលខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ ដើមទុនរបស់​ ធនាគារ​អឹម​ប៊ី នៅ​កម្ពុជា បានកើនឡើងដល់ ៨៥ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក និង​ទ្រព្យសម្បត្តិ​សរុប ១៦៨ លានដុល្លារ ខណៈ​ដើមទុន​ដំបូងមានត្រឹមតែ ៣៩ ប៉ុណ្ណោះ។ នេះ បើតាមការឲ្យដឹងពី លោក ជី​ញ ឌឹ​គ គឿង នាយក​ធនាគារ អឹម​ប៊ី ភីអិលស៊ី ក្នុងពិធីបើក​ការិយាល័យ​ថ្មី និងការិយាល័យ​រង​ទី១ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ។

នាយក​ធនាគារ អឹម​ប៊ី ភីអិលស៊ី បញ្ជាក់ថា ធនាគារ អឹម​បី កម្ពុជា បាន​បើក​ដំណើរការជា​ផ្លូវការ នៅ​ថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ ដោយមាន​ដើមទុន​ដំបូង ចំនួន ៣៩ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ហើយ​ក្នុង​រយៈ ពេល​ជាង ៧ ឆ្នាំ​មកនេះ បាន​ឈានដល់ ៨៥ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក និង​ទ្រព្យសម្បត្តិ​សរុប១៦៨លាន ដុល្លារ។

​លោក បន្តថា សម្រាប់ការបើក​ការិយាល័យ​ថ្មី និងការិយាល័យ​រង​ទី១ ខាងលើនេះ ក៏ជា​ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់​មួយ នៅក្នុង​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍ និង​ការពង្រីក អាជីវកម្ម របស់​ធនាគារ​អឹម​ប៊ី កម្ពុជា និង​ក៏​ជា ជំហាន​ដ៏​សំខាន់​មួយ ដែល​ត្រូវបាន​អនុវត្ត ដោយ​ធនាគារ អឹម​ប៊ី កម្ពុជា ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ការយល់ដឹង អំពី​យីហោ​របស់ខ្លួន និង​ដើម្បី​បម្រើឱ្យ​តម្រូវការ​អតិថិជន​ក្នុង ស្រុក​កាន់តែ​ប្រសើរឡើង។ ជាងនេះទៀត សាខា​ថ្មី​នេះ អាច​ទាញយក​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​ទីតាំង​ដ៏​ល្អ​របស់ខ្លួន ដើម្បី​ជំរុញ​ភាព​មើល ឃើញ​របស់ខ្លួន ក្នុងចំណោម​សហគមន៍​មូលដ្ឋាន។

ឯ.ឧ ជា ចាន់តូ បានចាត់ទុក ការបើក​ការិយាល័យ​កណ្តាល​ថ្មី និង​សាខា​រង​ទី១អូ​ឬ​ស្សី របស់ ធនាគារ អឹម​ប៊ី ភីអិលស៊ី សាខា​កម្ពុជា​នេះ ឆ្លុះបញ្ចាំង​ឱ្យឃើញ ពី​ភាព​រីកចម្រើន របស់​ធនាគារ ជា​បន្តបន្ទាប់ ដើម្បី​ឆ្លើយតប​សំណូមពរថ្មីៗ របស់​អតិថិជន និង​ការវិវត្តន៍​ត​ឈប់ឈរ នៃ​ប្រព​ន្ធ័​ធនាគារ ក៏ដូចជា​ដើម្បី បំពេញ​បទបញ្ញត្តិ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ផងដែរ។ ការណ៍​នេះ​អាច​និយាយថា វត្តមាន​នៃ​ធនាគារ អឹម​បី ភីអិលស៊ី សាខា​កម្ពុជា បានបង្ហាញ​ពី​ទំនុកចិត្ត របស់​វិនិយោគិន​វៀតណាម មកលើ​ប្រទេស កម្ពុជា និង​ការពង្រីក​ចំណងមិត្តភាព​ជិតស្និត រវាង​សាធារណរដ្ឋ​សង្គមនិយម​វៀតណាម និង​ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា៕