ការប្រមូលពន្ធកើនរយៈពេល ៨ ខែឆ្នាំ ២០១៩ កើនឡើង ៣០% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំទៅ

ភ្នំពេញ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ បាន​អះអាងថា ចំណូលពីការប្រមូល​ពន្ធ-អាករ ​ក្នុង​រយៈពេល ៨ខែ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ នេះ មានការកើនឡើង ៣០% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ ២០១៨។

ថ្លែងក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំបូកសរុបលទ្ធការងារប្រមូលចំណូលពន្ធប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តម គង់ វិបុល ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ទទួលបន្ទុក​ជា​អគ្គនាយក​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ បាន​បញ្ជាក់​ថា ចំណូល​ពន្ធ-អាករ​ក្នុង​រយៈពេល ៨ខែ ​មានការ​កើនឡើង បន្ទាប់ពី​ការ​មាន​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព។ ចាប់ពី​ខែមករា ដល់​ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ចំណូល​ពន្ធ-អាករ ​ប្រមូលបាន​មាន​ប្រមាណ​ជិត ២ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ស្មើនឹង ៨៥.៣៣ ភាគរយ នៃ​ផែនការ​ប្រចាំឆ្នាំ។

ឯកឧត្តម ថា«ចំណូល​ដែល​ប្រមូលបាន​នេះ បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូចគ្នា​កាល​ឆ្នាំ២០១៨ មានការ​កើនឡើង​ជិត៣០ភាគរយ ត្រូវជា​ប្រមាណ​ជា៤៤៩លាន​ដុល្លារ។»

កំណើន​នៃ​ការប្រមូល​ពន្ធ​របស់​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​ស​ម្រេច បាន​នូវ​នវានុវត្តន៍​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព បន្ទាប់ពី​ការអនុវត្ត​នូវ​កំណែទម្រង់រដ្ឋបាល​សារពើពន្ធ និង​ការ​ទ្វើ​ទំនើបកម្ម​ពន្ធដារ តាមរយៈ​ការដាក់ឱ្យ​អនុវត្ត​នូវ​ប្រព័ន្ធ E-VAT ដើម្បី​ពង្រឹង​ការគ្រប់គ្រង​ការ​បង្វិល​សង និង​ប្រើប្រាស់​ឥណទាន​អាករ​លើ​តម្លៃបន្ថែម (Online-VAT Refund and Online-VAT Credit) ឱ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព និង​ភាពត្រឹមត្រូវ ៕