អបអរសាទរ ! ប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ឡើងដល់ ១៩០ដុល្លារ

ភ្នំពេញ៖ សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាការងារបានបោះឆ្នោតសម្រេចកំណត់យក ១៨៧ដុល្លារប្រាក់សម្រាប់ប្រាក់​ឈ្នួល​គោល​របស់​កម្មករ​ក្នុង​វិស័យកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ខណៈ​សម្តេច ហ៊ុន សែន បានសម្រចបន្ថែម ៣ដុល្លារ ពីលើ​តួលេខបោះឆ្នោតនេះទៀត ដោយកើនដល់ ១៩០ដុល្លារអាមេរិក​ក្នុង​មួយខែ។

ការប្រកាសនេះ បន្ទាប់ពីគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារដែលរួមមានរាជរដ្ឋាភិបាល សហជីព និងនិយោជក បើកកិច្ច​ប្រ​ជុំចុងក្រោយនៅ​ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញានេះ ដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកតួលេខមួយធ្វើជាគោល ក្នុងនោះ​សន្លឹក​ឆ្នោត​ភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកតួលេខ ១៨៧ដុល្លារ។

ក្រោយពីបង្ហាញតួលេខនេះ សម្តេច ហ៊ុន សែន បានផ្តល់បន្ថែម ៣ដុល្លារទៀតជូនកម្មករនិយោជិត ដែលធ្វើឲ្យ​ប្រាក់ឈ្នួ​លពួកគេកើនឡើង ១៩០ដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ។
តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារ បណ្ដុះបណ្ដាល និងវិជ្ជាជីវៈ បានឲ្យដឹងថា ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ១៩០​ដុល្លារនេះ នឹងចាប់ផ្តើមដំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ តទៅ។ ការដាក់ចេញគោលនយោបាយ ដំឡើ​ង​​ប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនិយោជិត ក្នុងវិស័យកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ និងស្បែកជើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ២០១៣មក។

ក្រសួងបន្តថា ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់កម្មករនិយោជិត ក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និង​ស្បែ​ក​ជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០នេះ មានការកើនឡើង ៨ដុល្លារអាមេរិក បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ ដែលប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​កម្មករ​មានត្រឹម ១៨២ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ៕