រយៈពេល១០ខែ កម្ពុជា​ទទួល​ចំណូល​ជិត៩៤លាន​ដុល្លារ​បាន​ពី​ការលក់​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរ

ហៃ សិរី

ខេត្តសៀមរាប៖ កម្ពុជា​ទទួលបាន​ចំនួន ៩៣,៩២៧,៩២៦ដុល្លារ ពី​ការលក់​បណ្ណ​ចូល​ទស្សនា​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ កើតឡើង ១១.៥៣ភាគរយ បើ​ធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូចគ្នា​កាលពី​ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុង​រយៈពេល១០ខែ ចាប់ពី​ខែមករា​ដល់​ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១។ នេះ​តាម​របាយការណ៍​ផ្លូវការ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​អង្គរ​បានបង្ហាញ​នៅ​ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១។

 

តាម​របាយការណ៍​បញ្ជា​ក់ថា នៅ​រយៈពេល១០ខែ​ដូចគ្នានេះ ភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស​ចំនួន ២,០៩០,០៤៣នាក់ បាន​ទិញ​បណ្ណ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរ កើនឡើង ៧.៧ភាគរយ។ ចំណូល​ដែល​ទទួលបាន​ជិត៩៤លាន​ដុល្លារ​នេះ រាជរដ្ឋាភិបាល​បាន​ដក​ចំនួន ៤,១៤០,០៨៦ដុល្លារ ឧបត្ថម្ភ​ចូល​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា ដើម្បី​ទ្រទ្រង់​ដំណើរការ​ពិនិត្យ និង​ព្យាបាល​កុមារ​កម្ពុជា​។

សូមជម្រាបថា បណ្ណ​ចូល​ទស្សនា​តំបន់​អង្គរ ត្រូវបាន​បែងចែក​ជា៣ប្រភេទ៖ ទី១-ប្រភេទ​ប័ណ្ណ​ចូល​ទស្សនា១ថ្ងៃ មាន​តម្លៃ ៣៧ដុល្លារ។ ទី២-ប្រភេទ​ប័ណ្ណ​ចូល​ទស្សនា៣ថ្ងៃ មានតម្លៃ ៦២ដុល្លារ និង​មាន​សុពលភាព១០ថ្ងៃ។ និង​ទី៣-ប្រភេទ​បណ្ណ​ចូល​ទស្សនា៧ថ្ងៃ មានតម្លៃ ៧២ដុល្លារ និង​មាន​សុពលភាព០១ខែ៕