កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់រវាងកម្ពុជា និងជប៉ុន គ្រោង​ចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំនេះ

ភ្នំពេញ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ (RCEP) រវាងកម្ពុជា និងជប៉ុន គ្រោងនឹងបញ្ចប់ និង​ឈា​ន​ទៅ​រកការចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំនេះ ខណៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បាននិងកំពុង​ដឹកនាំ​ការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀ​ង​ពា​ណិ​​ជ្ជកម្មសេរីក្នុងតំបន់ និងទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនៅអាស៊ាន។
ការបង្ហាញនេះ នៅថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា លោក ប៉ាន សូរស័ក្ដិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានទទួលជួ​បសមា​គម​ធុរ​កិ​ច្ចជប៉ុន​នៃកម្ពុជា (JBAC) ដើម្បីពិភាក្សាការងារទាក់ទងនឹងការវិនិយោគរបស់ជប៉ុន នៅកម្ពុជា។

លោករដ្ឋមន្ត្រី ប៉ាន សូរស័ក្ដិ បានជម្រាបជូនពីការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជា ក្នុងការពង្រីកទីផ្សារ ក៏ដូ​ច​ជា​ទាក់​ទាញវិនិយោគ តាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានដឹកនាំកា​រចរចា​កិច្ច​ព្រមព្រៀ​ង​ពា​ណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងតំបន់ និងទ្វេភាគី។ ដោយក្នុងនោះកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ (RCE​P​) រវាង​​កម្ពុជា និងជប៉ុន​ គ្រោង​នឹងបញ្ចប់ និងឈានទៅរកការចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំនេះ។

មន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថា កិច្ចព្រមព្រៀ​ង RCEP នឹងបង្កើតនូវទីផ្សារទូលំទូលាយសម្រាប់កម្ពុជា ហើ​យ​កម្ពុជា​ក៏កំពុងតែ​ឈានទៅរ​កការធ្វើ​ឧស្សា​ហនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន ដើម្បីបង្កើតការងារ ក៏ដូចជាបង្កើត​តម្លៃ​បន្ថែ​មសម្រាប់ផលិតផលក្នុងស្រុក។
ដូចនេះ លោករដ្ឋមន្ត្រី បានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនធ្វើការវិនិយោគបន្ថែមនៅកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងវិស័​យ​ឧ​ស្សា​ហកម្ម និងកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម ដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

ជាមួយគ្នានេះ សមាគម JBAC បានទទួលយកសំណើរបស់ លោករដ្ឋមន្ត្រី ហើយក៏បានជម្រាបថា ក្រុមហ៊ុន​ជ​ប៉ុ​ន​​នៅតែមា​នបំណងពង្រីក និងមកវិនិយោគបន្ថែមនៅកម្ពុជា ហើយសមាគមនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិនទាំងនោះមកកម្ពុជា៕