ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន ២៥០លានដុល្លារ ដើម្បី​ពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ

ភ្នំពេញ៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដានេះ បានអនុម័តកម្ចីចំនួន២៥០លានដុល្លារ ដើម្បី​ជួយ​រាជរ​ដ្ឋា​ភិបា​លកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតប​ជំងឺ​កូរ៉ូណា(COVID-19) តាមរយៈការពង្រឹងប្រព័ន្ធគាំពារសុខភាពក្នុងប្រទេស បង្កើ​ន​ជំ​នួយសង្គមដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ព្រមទាំងផ្តល់ការ គាំទ្រសេដ្ឋកិច្ច សម្រាប់អាជីវកម្ម ដែលរួមមាន សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម។

តាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ចុះនៅថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដានេះឲ្យដឹងថា ការគាំទ្រនេះ នឹងជួយ​រាជរ​ដ្ឋា​​ភិ​បាលកម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៃជំងឺរាតត្បាតនេះ លើសុខភាព សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច។
លោក Masatsugu Asakawa ប្រធានធានាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានថ្លែងថា កម្ពុជាមានកំណត់ត្រា នៃការគ្រប់គ្រងម៉ា​ក្រូ​សេ​ដ្ឋកិច្ចល្អ ប៉ុន្តែ COVID-19 គំរាមធ្វើឲ្យថយចុះ នូវការរីកចម្រើន ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ជាពិសេ​សក្នុ​ង​ចំណោ​មក្រុ​ម​ងាយរងគ្រោះ ដូចជាស្រ្តី និងកម្មករចំណាកស្រុក។ កម្ចីនេះជាផែនការ ចូលរួមរយៈពេលវែងរបស់ ADB ដែល​ផ្តោត​ទៅ​លើ ការគាំទ្រការស្ទុះងើបឡើងវិញ នៃសេដ្ឋកិច្ច និងនិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជា។

​ADB រំពឹងថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា អាចធ្លាក់ចុះក្នុងរង្វង់ -៥,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ដោយសារការថយចុះ នៃវិស័យទេសចរណ៍ ការ​នាំចេញសំលៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងសម្ភារៈធ្វើដំណើរ តិចជាងមុន និងការចុះថយនៃសកម្មភាពសំណង់។ ហានិ​ភ័យ​នៃការធ្លាក់ចុះនេះអាចនឹងនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ ១,៣លាននាក់ ទៀតធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រ។
កាលពីខែមីនា កម្ពុជាប្រកាសដំណើរការ ការឆ្លើយតបស៊ីជម្រៅ ទៅនឹង COVID-19 ជាមួយនឹងកញ្ចប់​ថវិកាវិធា​នកា​រដំបូង​ស​រុប ៨១៥,៧លានដុល្លា ដែលស្មើនឹង ៣,២% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប រំពឹងទុកសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០។

ទាំង​នេះ រួមបញ្ចូលនូវការគាំទ្រ ទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាល ដើម្បីត្រៀមបង្ការ ការកើនឡើងនៃករណី COVID-19 ហើយស​ម្រាប់កម្មករ និងសហគ្រាស ដែលរួមមានការចាក់បញ្ចូលដើមទុន១៥០លានដុល្លារ ដើម្បីគាំទ្រធនាគារដែលផ្តល់កម្ចីដល់​អា​ជីវក​ម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម។
កញ្ចប់ថវិកាគាំទ្រនេះ រួមមាន៖ ៣០០លានដុល្លារ សម្រាប់ការផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ ដល់គ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ដែលមា​នក្នុងបញ្ជីទិន្នន័យ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ បញ្ជីទិន្នន័យ (IDPoor) នេះ មានបញ្ចូលគ្រួសារក្រីក្រ ២.៤លា​នគ្រួ​សារ ហើយកំពុងត្រូវបានបញ្ចូលបន្ថែមគ្រួសារ ដែលរងប៉ះពាល់ដោយ COVID-19។

កម្មវិធីគាំទ្រការចំណាយ និងឆ្លើយតបសកម្មទៅនឹង COVID-19 របស់ ADB (ដែលហៅកាត់ថា CARES) ត្រូវបានផ្តល់ថ​វិកាតាមរ​យៈ​ជម្រើសឆ្លើយតបនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 (ហៅកាត់ថា CPRO) ក្រោម​ការជ្រោ​ម​ជ្រែ​ងរប​ស់ ADB ដើម្បីដោះស្រាយដំណើរសេដ្ឋកិច្ចមិនប្រក្រតី៕