ចំណូល​ជាង១១៦លាន​ដុល្លារ​បាន​ពី​ការលក់​ប័ណ្ណ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរវត្ត​នៅ​ឆ្នាំ២០១៨

សៀមរាប: គ្រឺះ​ស្ថាន​អង្គរ​នៅ​ថ្ងៃទី០១ មករា​នេះ បាន​បង្ហាញថា នៅក្នុង​រយៈពេល១២ខែ​ឆ្នាំ២០១៨កន្លងមកនេះ​គ្រឹះ​ស្ថាន​អង្គរ​បាន​ប្រមូល​ចំណូល​ពី​ការលក់​ប័ណ្ណ​ឱ្យ​ភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស​ចូល​ទស្សនា​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​បាន​ចំនួន​ជាង ១១៦​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក។

ចំនួន​នេះ មានការ​កើនឡើង៨.០៣ភាគរយ បើ​ធៀប​ទៅនឹង​កាលពី​ឆ្នាំ២០១៧ ហើយ​មាន​ភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស​ទិញ​ប័ណ្ណ​​ចូល​ទស្សនា​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​ចំនួន២.៥៩០.៨១៥នាក់ កើនឡើង៥.៤៥ភាគរយ​ប៉ុណ្ណោះ។ នេះ​បើតាម​សេ​ចក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌មាន​របស់​គ្រឹះស្ថាន​អង្គរ។

ទន្ទឹមនេះ ក្នុង​រយៈពេល១២ខែ ឆ្នាំ២០១៨កន្លងមក គ្រឹះស្ថាន​អង្គរ​ក៏បាន​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​មូលនិធិ​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា​ចំនួន​៥.១៨១.៦៣០ដុល្លារ​អាមេរិក។ ដោយឡែក​សម្រាប់​ខែធ្នូ​ឆ្នាំ២០១៨គ្រឹះស្ថាន​អង្គរ​ទទួលបាន​ចំណូល​ចំនួន​១២.​១១៩​.១៥៤ដុល្លារ​អាមេរិក មានការ​ថយ១.៥៩ភាគរយ បើ​ធៀប​ទៅនឹង​កាលពី​ឆ្នាំ២០១៧៕