ធនាគារជាតិ៖ មិនគួរប្រើទឹកប្រាក់ដែលមានក្នុងបណ្ណឥណទានរហូតទាល់តែអស់នោះទេ

ភ្នំពេញ: ដោយសារតែ​មើលឃើញ​ពី​ការចាយវាយ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​មិនសូវ​មានការ​ក្បិត​ក្បៀត​ ថ្មីៗនេះ ធនាគា​ជាតិ​កម្ពុជា​បាន​បង្ហើប​ពី​គ​ន្លឹះ​ខ្លះ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការចាយវាយ និង​ការប្រើប្រាស់​ឥណទាន​ដែល​កំណត់​ផ្តល់ជូន​ក្នុង​ប័ណ្ណឥណទាន​របស់​អ្នក។

តាម​គេហៈទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​របស់​ធនាគា​ជាតិ​កម្ពុជា​ផ្នែក​អប់រំ (NBC-edu)បាន​បង្ហាញថា៖«ក្នុងករណី​ដែល​អ្នក​មិនបាន​ដឹង យើង​សុំ​បង្ហើប​ប្រាប់​បន្តិច​ចុះ “ធនាគារ​មិន​ចង់ឃើញ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាក់​ឥណទាន​ដែល​កំណត់​ផ្តល់ជូន​ក្នុង​ប័ណ្ណឥណទាន​របស់​អ្នក​ទាំងអស់​នោះទេ ទោះបីជា​អ្នកនឹង​សង​វិញ​គ្រប់​ចំនួន​រៀងរាល់ខែ​ក៏ដោយ។

ធនាគារជាតិ​កម្ពុជា​ប​ន្ត​ថា អ្នក​ត្រូវ​រក្សា​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​កម្ចី​ឱ្យ​នៅសល់​មិនតិចជាង៣០ភាគរយ​នៃ​ទំហំ​ប្រាក់​ឥណទាន​ទាំងមូល​ដែល​អ្នក​បានទទួល។ នេះ​ជា​គេ​ហៅថា អត្រា​កំណត់​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ប្រាក់​ឥណទាន។ ទម្លាប់​នៃ​ការចាយវាយ​របស់​អ្នក​ស្តែង​តាម​វិធី​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​អ្នក។

ធនាគារ​ដែល​ផ្តល់ប្រាក់​កម្ចី នឹងធ្វើ​ការកំណត់​កម្រិត​ហានិភ័យ តាមរយៈ​ការត្រួតពិនិត្យ​លើ​ប្រវត្តិ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ឥណទាន​របស់​អ្នក នៅពេលដែល​អ្នកត្រូវកា​រ​ខ្ចីលុយ​នាពេល​អនាគត។

ទាញយក​កម្មវិធី NBC-Edu ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ក្នុងការ​រៀនសូត្រ​ពី​ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ។

សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ​ប្រព័ន្ធ IOS:  https://goo.gl/NK3FxR
សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ​ប្រព័ន្ធ Android:  https://goo.gl/pAof54