ក្រុមហ៊ុនអុីណារីតា កាន់តែជោគជ័យ ក្នុងពិភពជំនួញ

បន្ទាប់ពីជោគជ័យក្នុងពិភពជំនួញដូចជាបើកក្រុមហ៊ុនទឹកសុទ្ធ និងនាំចូលផលិតផលកីឡាករយ៉ាងជោគជ័យនោះ ពេលនោះ ក្រុមហ៊ុនអុីណារីតាឌឺវេឡុបមិន ឯ.ក បានឈានដល់ការពុះដីឡូតិ៍ ជាទ្រង់ទ្រាយធំទៀតហើយ ដោយនៅថ្ងៃ៧ មេសាខាងមុចនេះ ក្រុមហ៊ុននឹងបើកលក់ដីឡីតិ៍ទៀតហើយ ខណៈដែលគម្រោងធ្បើអាជីវកម្មលើវិស័យដីធ្លីនេះ កាន់តែធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនមានឈ្មោះនោះសំលេង នៅវិស័យជំនួញ។

យោងតាមបង្ហោះក្តុមហ៊ុនអុីណារីតា ដែលជាក្រុមហ៊ុនបើកជំនួញល្បីល្បាញមកហើយ នឹងធ្វើពិធីជប់លៀង និងកាត់ខ្សែបូរបើកសម្ពោធក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃទី៧ មេសានេះ ដោយគ្រោងអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយស និងសិល្បករយ៉ាងច្រើនកុះករជាភ្ញៀវកិត្តិយស។

លោក ឌីម សួនណាត និងលោកស្រី ម៉ក់ សុភ័ក្រ្ត អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបានថ្លែងបញ្ជាក់ថា ដោយសារតែអាជីវកម្ម ដីធ្លីមសនការរីកចំរើន ទើបធ្វើអោយលោកសម្រេចចិត្តបន្ថែមអាជីកម្មដីធ្លីមួយមុខទៀត។ លោករំពឹងក្នុងពិធីកាត់ខ្សែបួរ និងជប់លៀងនោះ លោកនឹងធ្វើជាទ្រង់ទ្រាយធំ ដោយអាជីវកម្មថ្មីនេះ លោកនឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអោយជោគជ័យ ដោយសារតែតំបន់ដែលលោកបណ្ដាក់ទុកនឹងមានការគាំទ្រខ្ពស់។