ការកសាងឧទ្យានថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ត្រូវបាន ADB ផ្ដល់ឥណទានសម្បទានចំនួន ៧,៦៤ លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ: ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) នៅថ្ងៃទី ២៤ឧសភានេះ បានអនុម័តឥនទានសម្បទានចំនួន ៧,៦៤លានដុល្លា​រអាមេរិកសម្រាប់កម្ពុជា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការកសាងឧទ្យានថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យកម្លាំង១០០មេ​ហ្គាវ៉ាត់ ខណៈគម្រោងនេះនឹងជួយកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍ធនធានថាមពលកកើតឡើងវិញ។ នេះបើ​តា​ម​សេ​ចក្ដីប្រកាសព័ត៌​​មា​ន​របស់​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​។​

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានប្រកាសថា គម្រោងឧទ្យានជាតិថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ នឹងជួយ (EDC) ដែលវាផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិ​ស​នី​ជាតិរបស់កម្ពុជា អាចសាងសង់ឧទ្យានជាតិថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដែលមានកម្លាំង ១០​០​មេ​ហ្គាវ៉ាត់​ ព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត រួមានជាអាទិ៍ ផ្លូវចេញចូលរបង និង​ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ក្នុងខេត្តកំពង់​ឆ្នាំង។ គម្រោងនេះ ​នឹងកសាងប្រព័ន្ធបញ្ជូនអគ្គិសនី ដែល​ត​ភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្ដាញចែកចាយចម្បងនៅក្បែររាជធានីភ្នំពេញ ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ​គម្រោង​នេះ​អាចផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅបណ្ដាញចែកចាយជាតិផងដែរ។

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបន្ត​​ថា បន្ថែមពីលើឥណទានសម្បទានរបស់ ADB កញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់គម្រោ​ង​​ឧ​ទ្យា​ន​ជា​តិថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះ មានឥណទានសម្បទានចំនួន ១១លានដុល្លារ និ​ង​ ៣លា​ន​ដុល្លារ ជាហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង។ ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងនេះ ទទួល​បាន​ពី​មូ​លនិ​ធិ​អាកាសធាតុយុទ្ធសាស្ត្រតាមរយៈ​កម្មវិធីពង្រីកថាមពលកកើតឡើងវិញ។

​លោក Pradeep Tharakan ប្រធានក្រុមអ្នកឯកទេស​ខា​ង​ផ្នែ​​កការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់ ADB មានប្រ​សា​សន៍ឲ្យ​ដឹងថា « ការមានប្រភពថាម​ព​ល​ដែ​ល​គួរឲ្យ​ជឿជាក់បាន មាននិរន្តរភាព និងតម្លៃសមរម្យ មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ស​ម្រា​ប់​​ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទសដែលកំពុងមានការរីកចម្រើនឆាប់រហ័សដូចកម្ពុជា»។

លោកបន្តថា«ជំនួ​យ​​រ​បស់ ADB នឹងមិនគ្រាន់តែជួយធ្វើពិពិធកម្មប្រភពថាមពលរបស់កម្ពុជា​តាមរយៈការ​អភិ​វឌ្ឍ​​​ថាមពល ព្រះអាទិត្យប៉ុណ្ណោះទេ វាក៏នឹងជួយឲ្យ​កម្ពុជាសម្រេចបានគោលដៅកាត់បន្ថយ​ឧស្ម័​នផ្ទះ​កញ្ចក់របស់ខ្លួន យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅ​ទីក្រុង​ប៉ា​​រីស»។

​ក្នុ​ង​​ឆ្នាំ២០១៨ កម្ពុជាអាចផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីតាមរយៈបណ្ដាញដែលបានតម្លើងរួចរាល់សរុបចំនួន ២១៧៥ មេហ្គាវ៉ាត់ ដែលក្នុងនោះថាមពលពី វារីអគ្គិសនីមានចំនួន ១៣៣០មេហ្គាវ៉ាត់​ ឬ​ប្រ​មា​ណ​៦២ភាគរយ និងការផលិតថាម​ព​លអគ្គិសនីពីឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលមានចំនួន ៧៨០ មេហ្គាវ៉ាត់ ឬប្រមា​ណ​៣៦ភាគរយ។ បើទោះបីកម្ពុជាមានពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនក៏ដោយ ប៉ុន្តែសមត្ថភាព ផលិត​ថាមពល​អគ្គិ​សនីពីពន្លឺព្រះអាទិត្យ នាពេលបច្ចុប្បន្ន គឺត្រឹមតែ ១០ មេហ្គាវ៉ាត់ប៉ុណ្ណោះ។

តាមការសិក្សា ADB​ បង្ហាញឲ្យ​ដឹងថា ប្រទេសកម្ពុជាអាចបន្ថែមថាមពលពន្លឺ ព្រះអាទិត្យប្រមាណ ២០០មេ​ហ្គា​វ៉ាត់ ទៅក្នុងបណ្ដាញចែកចាយត្រឹមឆ្នាំ២០២១ ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានស្រាប់ និ​ងដោយមិនប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាញចែកចាយទេ៕