ធនាគារអន្តរជាតិ ABA ឈានជើងចូលប្រឡូកទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់២៥លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ៖ ធនាគារអន្តរជាតិ អេប៊ីអេ (ABA Bank) ជាសមាជិកសម្ព័ន្ធធនាគារជាតិកាណាដា នៅថ្ងៃទី ០១មិថុនា​នេះ ត្រូវបានធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអនុញ្ញាតបើកដំណើរការរៀប​ចំការបោះផ្សាយ​សញ្ញាបណ្ណ​សាជីវ​កម្ម​របស់​ខ្លួន (មូលបត្របំណុល) នៅលើផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (CSX) ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ២៥លានដុល្លារអាមេរិក។

តាមគេហទំព័រវែបសាយ (Website) របស់ធនាគារ ABA Bank នៅថ្ងៃទី ០១មិថុនានេះថា ABA ជាសមាជិកនៃធនាគារជាតិនៃកាណាដាបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថា ធនាគារនេះទទួលបានការយល់ព្រមពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) អាចចាប់ផ្តើមដំណើរការបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលនៅលើទីផ្សារមូលធនកម្ពុជាជាស្ថាពរហើយ។

លោក សេង ចាន់ធឿន នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន SBI Royal Securities ដែលជា​ទី​ប្រឹ​ក្សាហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្ររបស់ ABA បានប្រាប់ថា ABA គ្រោងបោះផ្សាយលក់មូលបត្របំណុ​លរបស់ខ្លួនមាន​ទំហំ​ទឹក​ប្រាក់១០០ពាន់លានរៀល ស្មើនឹងប្រមាណ២៥លានដុល្លារអាមេរិក។

លោកបន្តថា ទឹកប្រាក់បានពីការបោះផ្សាយលក់សញ្ញាបណ្ណ នឹងត្រូវយកមកប្រើសម្រាប់ការចំណាយលើប្រតិបត្តិការ ក៏ដូចជា​ការ​បង្កើន​ចំនួនប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្ម ដែលនឹងគាំទ្រដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុត សហគ្រាសធុន​តូច និង​មធ្យម ដែលរួមមានសហគ្រិនស្ត្រីនៅកម្ពុជា។

​លោក ចាន់ធឿន បន្ថែមថា​ ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្របំណុលរបស់ ABA នេះ គឺខុសពីគ្រឹះ​ស្ថា​ន​ហិរញ្ញវត្ថុមុន​ៗ ដោយសារតែមូលបត្របំណុលនេះ នឹងលក់ឲ្យវិនិយោគិននូវទំហំតូចៗដែរ ដើម្បីឲ្យមាន​ចរន្ត​ដំណើរការ ក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ។

​តាម​សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ABA បានឲ្យដឹងថា គិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ទ្រព្យស​កម្ម​​របស់ធនាគារ ABA មានចំនួន ៣.៣៦ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនក្លាយ​ជាធនាគារ​ធំទី៣​​នៅ​​ក្នុង​​ប្រ​ទេ​ស​ក​ម្ពុជា៕