អូនតូច ម៉េង មុនី រិទ្ធិ ធ្វើឲ្យសើចពេញកម្មវិធី Cambodiaidol Junior តែម្ដងកាលពីយប់មិញ

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងវគ្គទី Judge Audition សប្តាហ៍​ទី ​1 កុមារា ម៉េង មុនី រិទ្ធិ បានធ្វើឲ្យកម្មវិធីទាំងមូលពេញដោយ​សំណើចតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ចប់ ខណៈកុមាររូបនេះមានអាយុត្រឹមតែ ៧ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ តោះ! កុំឲ្យចាំយូរចុចទស្សនាទាំងអស់គ្នា។