បទ​ចម្រៀង ​5​បទ ដែល​ចាក់​ដោត​អារម្មណ៍​បំផុត នៅ​ក្នុង​សង្គម​ខ្មែរ​

បទ​ចម្រៀង​គឺ​ភាសា​សំឡេង​មួយ​មាន​ភាព​ណែងណង​ ដែល​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ ជីវិត​ ទេសភាព​ នៅ​ក្នុង​សង្គម​។
ក្នុង​នោះ​មាន​ចម្រៀង​ខ្មែរ​យើង​បទ​៥ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ស្ដាប់​ហើយ​មាន​អារម្មណ៍​ជា​ខ្លាំង​បំផុត​ ខណៈ​បទ​ចម្រៀង​ខ្លះ​អាច​នឹង​ធ្វើ​លោក​អ្នក​ទប់​ទឹកភ្នែក​បាន​ថែម​ទៀត​ផង​។

១. បទ៖ មនុស្សចាក់រុក ច្រៀងដោយ ពេជ្រ សោភា

២. បទ៖ មិត្តអាលាក់ហ្ស៊ី ច្រៀងដោយ៖ យុគ ឋិតរដ្ឋា ft មាស សុខសោភា

៣. បទ៖ ពាក្រម៉ែក្នុងចិត្ត ច្រៀងដោយ សុគន្ធ នីសា

៤. បទ៖​ ប្តីគេទេអូន ច្រៀងដោយ នៅ ស៊ីនឿន និងបទ៖ ចិត្តស្រីដូចគ្នា ច្រៀងដោយ ផន ស្រីខួច

៥. បទ៖ ស្រីណាមិនយំ ច្រៀងដោយ ហ៊ឹម ស៊ីវន

អត្ថបទដោយ៖ Vincent