កូនស្រី ឈិន ឡុង មានបំណងចង់វិលត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញ បន្ទាប់ជួបទុក្ខក្នុងជិវិត

របាយការណ៍ពី QQ បានឲ្យដឹងថា កូនស្រីឥតខាន់ស្លារបស់លោក ឈិន ឡុង គឺនាង Etta Ng និងមិត្តស្រីភេទដូចគ្នាគ្រោងត្រលប់មកហុងកុងវិញ​ បន្ទាប់ពីគេចខ្លួនពីក្រុមគ្រួសារ ទៅរស់នៅឯប្រទេសកាណាដា អស់រយៈជិតមួយឆ្នាំ ។
ការដែលរស់នៅប្រទេសកាណាដាអស់រយៈពេលជិតមួយឆ្នាំ នាង Etta Ng និងសង្សារបានរស់នៅយ៉ាងតោកយ៉ាក រហូតគ្មានផ្ទះសំប្បែង និងរស់នៅក្រោមស្ពាន ថែមទៀតផង ៕