តារាសិចកូនឡាវកាត់វ័យ 25 ឆ្នាំ ប្រកាសចង់បានតួប្រុសជនជាតិអាស៊ី

នៅលើអ៊ីនស្ដាក្រាមរបស់ នារីមានឈ្មោះ Brenna Sparks ដែលគេស្គាល់ថា ជាតារាភាពយន្តអាសអាភាស នៅអាមេរិក ដែលជាជនជាតិឡាវ ថ្មីៗនេះបានប្រកាសថាចង់បានតួប្រុសដែលមកពីអាស៊ី ព្រោះនាងធ្លាប់ជួបបុរសអាស៊ីមានតែជប៉ុនប៉ុណ្នោះ។ ហើយនាងចង់ដឹងថាមានបុរសណានៅអាស៊ី ក្រៅពីជប៉ុនដែលឬទេ។

គួរបញ្ចាក់ថា Brenna Sparks មនាអាយុ២៥ឆ្នាំ នាងបានចូលប្រឡុកក្នុងភាពយន្តអាសអាភាសនៅអាមេរិកនេះប្រមាណជាមួយឆ្នាំហើយ ហើយនាងតែងតែជួបតួប្រុសដែលជអ៊ឺរ៉ុប តែមិនដែលបានជួបតួប្រុសជាអាស៊ីទេ៕