ទូច ស្រីល័ក្ខ ថ្ងៃនេះនាំកូនប្រុសឡើងតុលាកាតាមកំណត់

ភ្នំពេញ:តារាចម្រៀងស្រីចូលចិត្តស្ទាយប្លែកៗគេអ្ន កនាង ទូច ស្រីល័ក្ខ នៅថ្ងៃទី១៥ខែមករាឆ្នាំ២០២ ១នេះបានបង្ហាញខ្លួននៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំ ពេញដូចការប្រកាសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ។

បើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីអ្នកនាង ទូច ស្រីល័ក្ខ ការឡើងតុលាកានៅថ្ងៃទី១៥ខែមករាឆ្នាំ២០២១ នេះគឺនាងនិងកូនដើម្បីតតាំងក្តីជាមួយអតីតស្វាមីជនជាតិបរទេស។ជាក់ស្តែងនៅថ្ងៃនេះអ្នកនាង ទូ ច ស្រីល័ក្ខ និងកូន ប្រុសបណ្តូលចិត្តពិតជាបានបង្ហាញខ្លួនតាមការណាត់របស់តុលាកាពិតមែន។

យ៉ាងណាមិញទោះបីជាតារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាង ទូច ស្រីល័ក្ខ និ ងកូនប្រុសបានបង្ហាញខ្លួននៅសា លាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក្តីតែនាងមិនបានបញ្ជា ក់ឲ្យដឹងច្បាស់ទេថាចំពោះលទ្ធផលបណ្តឹងរវាងនាងនិហអតីតស្វាមីទ ទួលបានយុត្តិធម៌បែបណានៅ ឡើយទេ។ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេកត់សម្គាល់ឃើញគឺ ស្រីល័ក្ខ បានបង្ហាញទឹក មុខរីករាយជាមួយស្វាមញ ញឹមផងដែរ គ្រាន់តែនាងពោលពាក្យដោយខ្លីថាអាណិតកូន។ទូច ស្រីល័ក្ខ បាននិយាយយ៉ាងខ្លីក្រោយចេញពីតុលាកាថាការឡេីងសាលាដំបូងជាមួយកូនបានបញ្ចប់ហេីយ សំខាន់អាណិតកូនគាត់អស់កលាំង ឲ្យម៉ែរសុំទេាសកូន ៕