ទាយនិស្ស័យតាមប្រជ្រុយលើមុខ

ទាក់ទង​នឹង​រឿង​ប្រជ្រុយ​មាន​មនុស្ស​ជាច្រើន​មានជំនឿថា​អាច​បញ្ជាក់​ពី បុគ្គលិកលក្ខណៈ​បុគ្គល និង​វាសនា​របស់​ពួកគេ​បាន ហើយ​ប្រសិនបើ​មា ប្រជ្រុយ​ចំ​ទីតាំង​មិនល្អ មិន​ថា​លើ​មុខ ឬ​រាងកាយ​នោះទេ គេ​អាច​នឹង​កាត់ចោល​ថែមទៀត​ផង។ ចង់ដឹងថា មាន​ប្រជ្រុយ​នៅលើ​ផ្ទៃ​មុន​កន្លែង​ណា​ល្អ ឬ​មិនល្អ​ខ្លះ ហើយ​ជាម​នុស្ស បែបណា​នោះ សូម​អាន​អត្ថបទ ខាងក្រោម​ទាំងអស់គ្នា៖

 1. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ1ជា​មនុស្ស​មានគំនិត​ច្នៃប្រឌិត​លើ​ការងារ​ពួកគេ​អាចជា​ចៅ​ហា្វ​យ​និង​អ្នកជំនួញ​ដ៍​ល្អ​ម្នាក់។
 2. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ2ជា​មនុស្ស​មានគំនិត​ច្នៃប្រឌិត​លើ​ការងារ​ពួកគេ​អាចជា​ចៅ​ហា្វ​យ​និង​អ្នកជំនួញ​ដ៍​ល្អ​ម្នាក់។
 3. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ3ជា​មនុស្ស​មានគំនិត​ច្នៃប្រឌិត​លើ​ការងារ​ពួកគេ​អាចជា​ចៅ​ហា្វ​យ​និង​អ្នកជំនួញ​ដ៍​ល្អ​ម្នាក់។
 4. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ4ជា​មនុស្ស​រឹងរូស​ហើយ​ធ្វើ​អ្វីមួយ​ដោយ​មិន​គិត​ឲ្យ​បាន​ល្អិតល្អន់​នោះទេ។
 5. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ5 ជា​មនុស្ស​ដែលមាន​សំណាង​ក្នុង​ជិវិត​ទេ​ពួកគេ​និង​ធ្វើ​ការងារ​ច្រើនជាង​អ្នកដទៃ​ដើម្បី​បាន​លុយ។
 6. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ6ជា​មនុស្ស​ឆ្លាត​មានគំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់ និង​ជា​អ្នកមាន​ជំនាញ​ផ្នែក​សិ​ល្បះ។
 7. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ7ជា​មនុស្ស​មាន​បញ្ហា​ច្រើន​ជាមួយ​សមាជិក​ក្នុង​គ្រួសារ។
 8. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ8ជា​មនុស្ស​ចាយ​ធំ​មិនសូវ​ចេះ​សន្សំ​លុយ។
 9. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ9ជា​មនុស្ស​មាន​បញ្ហា​ច្រើន​ក្នុង​ជិវិត​ជ​ពិសេស​បញ្ហា​ផ្លូវភេទ។
 10. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ10ជា​មនុស្ស​មានសំណាង​ក្នុង​ជីវិត​ហើយ​អា​ចត កូន ត​ចៅ​ទៀតផង។
 11. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ11ជា​មនុស្ស​ដែល​ធន់​នឹង​ជំងឺ។
 12. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ12ជា​មនុស្ស​ជោ​គេ​ជ័យ និង មាន​តុល្យភាព​ក្នុង​ជីវិត។
 13. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ13ជា​មនុស្ស​មានទុក្ខ​ព្រួយ​ច្រើន​ក្នុង​ជីវិត។
 14. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ14ជា​មនុស្ស​ងាយ​នឹងមាន​បញ្ហា​ជាមួយនឹង​ចំណីអាហារ​ខ្លាំងណាស់។
 15. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ15ជា​មនុស្ស​មាន​ទំនោរ​ចិត្ត​ក្នុង​ការកែលម្អ និង​តុបតែង​ផ្ទះ។
 16. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ16ត្រូវ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ជាមួយនិង​ការ​កាត​ញុំ​ា​អាហារ​និង​ការ​រួមភេទ​ព្រោះ​ពូក​វា​អា​ចេ​ជា​បញ្ហា​ធំ។
 17. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ17ជា​មនុស្ស​ដែល​លេចធ្លោរ​ក្នុងសង្គម។
 18. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ18ជា​មនុស្ស​ដែល​ចូលចិត្ត​ធ្វើដំណើរ​គ្រប់​ទីកន្លែង។
 19. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ19ជា​មនុស្ស​មានចិត្ត​ល្អ​ច្រើន និង​មានសំណាង​រឿង​លុយកាក់។
 20. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ20ជា​មនុស្ស​ដែលមាន​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ និង​សំណាង​ច្រើន​ក្នុង​ជីវិត​រស់នៅ។
 21. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ21ជាម​នុស្ស​ដែល​សម្បូរ​របស់​ផឹក និង​ញុំ​ា​ច្រើន​ពេញ​មួយជីវិត។
 22. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ22ជា​មនុស្ស​មានជីវិត​ពោ​ពេញ​ដោយ​ភាព​រី​យ​រាយ​ក្នុង​ជីវិត និង​មិនមាន​បញ្ហា​ច្រើន​ទេ​ក្នុង​ជីវិត។
 23. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ23ជា​មនុស្ស​ដែលមាន​ប្រព័ន្ធ​ខួរក្បាល​ល្អ និង វ័យឆ្លាត​តាំងពី​កំណើត។
 24. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ24ជា​មនុស្ស​ដែលមាន​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​នៅ​វ័យក្មេង តែ​ដល់​ចាស់​ទៅ​ជីវិត​ជួប​ការលំបាក​ច្រើន។
 25. អ្នកមាន​ប្រជ្រុយ​ត្រង់ចំណុច​លេខ25ជា​មនុស្ស​ដែលមាន​សំ​ណាំង និង មាន​ភាពរុងរឿង​ក្នុង​ជីវិត។