អតីតបេក្ខភាព Cambodian Idol សាន ស្រីនិច្ច កើបលុយពី BIGO LIVE រាប់ពាន់ដុល្លារ

រឿងគួរអោយចាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្ស ១: រក្សាសុបិនដែលនៅរស់បន្ទាប់ពីកម្មវិធី Idol នៅកម្ពុជា៖កញ្ញា សាន ស្រីនីច្ចបានចូលរួមកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវទី ១ នៅឆ្នាំ ២០១៥ ដោយចង់អោយក្តីសុបិនរបស់នាងក្លាយជាការពិត។ នាងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលនាងត្រូវបានចាកចេញពីកម្មវិធី ប៉ុន្តែនាងបានរកឃើញថានាងមិនចាំបាច់បោះបង់ចោលនូវក្តីស្រឡាញ់របស់នាងសម្រាប់ការច្រៀងនោះទេ។

នៅលើ BIGO LIVE ស្រីនីច្ចមានអ្នកគាំទ្រជិត 30.000 នាក់ក្នុងរយះពេល៣ខែដែលជាទៀងទាត់ចូលមើលការLive របស់នាង។ BIGO LIVE ក៏ជួយលើកទឹកចិត្តនាងតាមរយៈការដាក់នាមជា “Rising Star” និងដោយមានការគាំទ្រពីសហគមន៍អេកូឡូស៊ីនិង Channel ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ “Music Live​ house” នៅលើកម្មវិធីនោះនាងបានធ្វើឱ្យបទចម្រៀងរបស់នាងកាន់តែប្រសើរឡើង។

អ្នកគាំទ្ររបស់នាងក៏បានផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមនិងការគាំទ្រដល់នាងផងដែរដែលជួយឱ្យនាងដឹងថាទោះបីជានាងមិនមែនជាអ្នកឈ្នះនៅលើកម្មវិធី Cambodia Idol ក៏ដោយក៏នាងនៅតែជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងភ្នែករបស់ពួកគេ។ កញ្ញាសានស្រីនីច្ចជឿជាក់ថានាងនឹងមានឱកាសក្លាយទៅជាកំពូលតារាចម្រៀងដ៏ពិតប្រាកដនៅថ្ងៃណាមួយហើយនាងនឹងត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនដោយសារតែ BIGO LIVE ។ នាងទទួលបានប្រហែល ១៥០០ ដុល្លារអាមេរិកជាសំរាប់ធ្វើជាbroadcaster៕