ទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនម្នាក់កំពុងឆកយកបេះដូងមហាជនគ្រប់គ្នា

ភ្នំពេញ:បន្ទាប់ពីឃើញសកម្មភាពរបស់គ្រូបង្រៀនម្នាក់ពេលនេះកំពុងទទួលបានការកោតសរសើរខ្លាំ ងពីមជ្ឈដ្ឋានមហាមជននិងអ្នកប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុក។

ទង្វើរដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍នោះដោយសារតែគ្រូប ង្រៀនម្នាក់ដែលខ្លួនកើតកូវីដ-១៩បានឆ្លៀតLive បង្រៀនសិស្សតាមប្រព័ន្ធឡាញដោយមិនខ្លាចហត់ហឿយ។

លោកគ្រូមានឈ្មោះ ហៀក វណ្ណ: ជាមន្ត្រីចូលនិ វត្ត ន៍និងជាគ្រូនៅអតីតវិទ្យាល័យប៉ោយប៉ែតក្រុងគាត់ បង្រៀន កម្រិតអនុវិទ្យាល័យ។លោកគ្រូហៀក វណ្ណៈ ហៅលោកគ្រូ តា គឺជាគ្រូគណិតវិទ្យាដ៏ស្លូតនិងមានសីលធម៌ខ្ពស់គាត់តែងតែបង្រៀនគ្រូៗ និងសិស្ស ជំនាន់ក្រោយនូវ បទពិសោធន៍ល្អៗទាក់ទងការបង្រៀននិងបំណិនជីវិតជាច្រើន ។

យ៉ាងណានិញគេសង្កេតឃើញថាលោកគ្រូហៀក វ ណ្ណ: បើទោះបីពេលនេះកំពុងព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១ ៩ក៏ពិតមែនតែលោកនៅតែឆ្លៀតបង្រៀននិងផ្តល់ចំ ណេះគណិតវិទ្យាដល់សិស្សព្រោះខ្លាចសិស្សមិនចេះ។លើសពីនេះគាត់បានបណ្តុះបណ្តាលធនធាន មនុស្សជាច្រើនក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតរីឯអតីតសិស្ស របស់គាត់បានចាំនូវពាក្យស្លោកនិងទ្រឹស្តីគាត់ជា ច្រើន៕