ពេជ្រ សោភា ៖បើមិនចូលចិត្តខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំធ្វើអី្វ ?

ភ្នំពេញ៖តារាចម្រៀង ពេជ្រ សោភា មុននេះបន្តិចបង្ហាញអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តរហូតនាងទម្លាយសារលក្ខណ:សួរនាំចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនដែលចាំតាមដានរាល់សកម្មភាពខ្លួន។

ចំពោះការបញ្ចេញសំណេររបស់តារាចម្រៀងស្រីអ្ន កនាង ពេជ្រ សោភា ពេលនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែគេមិនដឹងថានា ងនិយាយនេះចង់សំដៅលើបុគ្គលរូបណាទេ?។ខ ណ:មានការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកគាំទ្រផងដែរ។

តាមរយ:សំណេរខ្លីតែបង្កប់ន័យចាកដោតនោះអ្ន កនាង ពេជ្រ សោភា រៀបរាប់ដូច្នេះថា«ខ្ញុំមិនយល់ បើមិនចូលចិត្តខ្ញុំ ចាំមើលខ្ញុំធ្វើអី ធុញទេ?ហត់ទេ? ខ្ញុំមិនចង់អោយអ្នកមកពិបាកចិត្តដោយសារខ្ញុំ»។ ជាមួយគ្នានេះក៏មានទស្សនិកជនបានសួរនាំផងដែរតែនាងមិនបញ្ជាក់ថាខឹងអ្នកណាឡើយ៕