ដំបូន្មានម្ដាយខ្ញុំ!

ក្នុងភាពជាម្ដាយឪពុក ពួកគាត់មានរឿងច្រើនចង់ឲ្យកូនៗរបស់ពួកគាត់មានសេចក្ដីសុខ ដែលរស់នៅបានដោយ​មិន​មាន​បញ្ហា និងអាចកូនដ៏ល្អសម្រាប់គ្រួសារ រួមនឹងសង្គមផងដែរ។ ក្នុងនោះ ពួកគាត់តែមាន​ដំបូន្មាន​ជា​ច្រើន​សម្រាប់​ប្រាប់​មក​យើងជាកូន។ ខាងក្រោមនេះ ជាសម្ដីអ្នកម្ដាយសម្រាប់ប្រាប់ទៅកូនៗ៖

 1. ចូរកូនរស់ដោយចាយវាយឲ្យតិចជាងចំណូល ដែលកូនរកបាន!
 2. ចូរកូនសងឲ្យគេវិញ នូវអ្វីដែលកូនខ្ចីគេ!
 3. ចូរកូនកុំបន្ទោសអ្នកដទៃ នូវអ្វីដែលធ្វើឲ្យកូនមិនសប្បាយចិត្ត ហើយត្រូវទទួលកំហុសដែលកូនបានធ្វើ!
 4. ចូរកូនចែកខោអាវលែងប្រើ ជាទានដល់អ្នកក្រីក្រ!
 5. ចូរកូនធ្វើបុណ្យកុសល ដោយមិនបាច់ប្រកាសឲ្យគេដឹងទេ!
 6. ចូរកូនស្ដាប់ឲ្យច្រើន ហើយនិយាយឲ្យតិច។ ១ ថ្ងៃដើរ ត្រូវឲ្យបាន ៣០ នាទី!
 7. ចូរកូនខំប្រឹងធ្វើឲ្យល្អប្រសើរ តែមិនបាច់សុក្រឹតទេ!
 8. កូនត្រូវទៅដល់ ឲ្យបានមុនពេល!
 9. កូនកុំរកលេសដោះសារ!
 10. កូនកុំជជែកយកឈ្នះចាញ់!
 11. ចូរកូនត្រៀមអ្វីៗឲ្យបានល្អ!
 12. កូនត្រូវមានចិត្តសប្បុរសដល់មនុស្សទាំងឡាយ រាប់ទាំងមនុស្សកំណាញ់ផងដែរ!
 13. កូនត្រូវរៀបចំឥរិយាបថឲ្យបានល្អ ហើយដាក់ខ្លួន និងទទួលយកថា ជីវិតនេះមិនមានអ្វីត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះនោះទេ!
 14. ចូរកូនរៀនសូត្រពីអតីត រៀបចំអនាគត និងរស់តាមបច្ចុប្បន្ន!
 15. ចូរកូនកុំខ្វល់នឹងរឿងកំប៉ិកកំប៉ុក ព្រោះវាជារឿងមិនបានការទេ!