តោះនាំ ឆ្កែ-ឆ្មា ទៅចាក់វាក់សាំងការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួតដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះ…

កាលពីថ្មីៗនេះមានជំងឺឆ្កែឆ្កួត បានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ លើនារី និងកុមារី ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារ ឆ្មា-ឆ្កែ ខាំ នាពេលថ្មីៗ​នេះ ធ្វើឱ្យមនុស្សមួយចំនួន ខ្លាចរអារសត្វឆ្កែ ឆ្មា រីឯមនុស្សជាច្រើនទៀតបាននំាគ្នាជាច្រើននាក់ទៅចាក់ថ្នាំបង្ការការពារនៅឯពេទ្យ ប៉ាស្ទើរស្ទើរតែជាន់គ្នារកកន្លែងអង្គុយមិនបាន។ លើសពីនេះទៅទៀតស្អប់សត្វឆ្កែរហូតមិនឱ្យជិះកង់បី ធ្វើឱ្យទាស់គ្នាបែកផ្សែងកាលពីព្រឹកមិញនេះ ក្នុងនោះផង។

តែបើក្រលេកទៅមើលតាមមន្ទីពេទ្រប៉ាស្ទើរនិងមន្ទីពេទ្យផ្សេងទៀតដែលមានទទួលចាក់វ៉ាក់សុំាឆ្កែឆ្គួតនោះស្ទើរតែមិនមានថ្នំាចាក់នោះទេ មនុស្សម្នាកមកច្រើនពេក ដោយឡែកមានការសែលតៗជាច្រើនគ្នា ពួកគាត់ចាក់វា់ក់សាំងឱ្យសត្វ ឆ្កែ ឆ្មា មិនយកកំរៃទេ សំរាប់អ្នកតាមភូមិដែលគ្មានលទ្ធភាពចាក់វាក់សាំងឱ្យសត្វខ្លួនចិញ្ចឹម និង សត្វអនាថា។ ដូចនេះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានសត្វចិញ្ចឹមដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់ឱ្យសត្វទំាងនោះ ទាក់ទងលេខទូរសព្ទ័07881189 017293654 សូមបញ្ចាក់ថាមិនមានការបង់ប្រាក់នោះទេ បើយើងស្រលាញ់សត្វ ចិញ្ចឹមវាហើយចេះការពារវាផង វាក៏ចង់រស់នៅដោយមានការថែទាំយកចិត្តទុកដាក់ដូចមនុស្សយើងដែរ សត្វពិតជាគួរឱ្យស្រលាញ់៕