ប្រែប្រួល​ខ្លាំង​ពេល​ឃើញ​សម្រស់​កំពូល​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​ទាំង​១០​ដួង​នេះ​

ជា​ធម្មតា​អាយុ​កាន់​តែ​ច្រើន​សម្រស់​កាន់​តែ​ប្រែប្រួល​ ព្រោះ​វា​ជា​​ច្បាស់​ធម្មជាតិ​គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​បាន​ឡើយ​។ក៏​ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​យើង​កត់​សម្គាល់​ឃើញ​តារា​ស្រី​ភាគ​ច្រើន​​ប្រែប្រួល​ពី​មុខ​មាត់​ដែល​មិន​សូវ​ទាក់ទាញ​ តែ​បែក​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ ពី​ព្រោះ​តែ​បច្ចុប្បន្ន​មាន​ហាង​កែ​សម្ផស្ស​ល្បី​ៗ​ជា​ច្រើន រួម​ទាំង​មាន​គ្រឿង​សំអាង​ប្រើប្រាស់​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ ជា​ពិសេស​ប្រទេស​ថៃ​ដែល​ល្បី​រឿង​កែសម្ផស្ស​។ បើ​ក្រឡេក​មក​មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ៗ​ទាំង ១០ ដួង​នេះ វិញ​រឹត​ភ្ញាក់ផ្អើល​ ពួក​គេ​កាន់​តែ​ចាស់​ កាន់​តែ​ស្អាត​។

តារា​ស្រី​ថៃ​ល្បី​ទាំង​១​០​ដួង​នេះ​រួម​មាន​៖
១. នាង Patcharapa Chaichua ហៅ (Aum) អាយុ ៤១ឆ្នាំ

២. នាង Araya A. Hargate អាយុ ៣៩ឆ្នាំ

៣. នាង Janie Tienphosuwan អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ

៤. នាង Laila Boonyasak អាយុ ៣៧ឆ្នាំ

៥. នាង Woranut Bhirombhakdi អាយុ ៣៩ឆ្នាំ

៦. នាង ​Urassaya Sperbund ហៅ (Yaya) អាយុ ២៧ឆ្នាំ

៧. នាង ​Usamanee Waitayanon អាយុ៣២ឆ្នាំ

៨. នាង ​Praya Lundberg អាយុ៤១ឆ្នាំ

៩. នាង Davika Hoorne អាយុ ២៨ឆ្នាំ

១០. នាង ​ Ann Thongprasom អាយុ៤៣ឆ្នាំ