នេន ទុំ បន្តចាប់ដៃជាមួយតារាចម្រៀងជើងចាស់ណយ វ៉ាន់ណេត ក្រោយបទដំបូង មានអ្នកទស្សនាជាង ២ លានដង

ភ្នំពេញ៖ បន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យលើបទ«កំលោះចាស់ប៉ះកំលោះស្ទាវ» ដែលមាន​អ្នក​ចូល​ទស្សនា​ជាង ២ លានដង ត្រឹមរយៈពេលមិនដល់មួយខែ នេន ទុំ បាន​បន្តចេញបទ​ថ្មី​មួយទៀត ច្រៀងរួមគ្នាជាមួយតារាចម្រៀង

ជើងចាស់ណយ វ៉ាន់ណេត ដដែល ក្រោម​ចំណង​ជើង​ថា​«ឈូករ័ត្នកំពត» ។ ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ថាបទហ្នឹងពិរោះ និងមានអត្តន័យយ៉ាងណា៖

វីដេអូឈុតក្រៅឆាក