ត្រឹមមួយខែ ក្រសួងពិន័យរថយន្តដឹកលើសទម្ងន់បានជាង ៨០០ លានរៀល

ភ្នំពេញ៖ ត្រឹមរយៈពេលមួយខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ លេខាធិការដ្ឋានរបស់គណៈកម្មាធិការ​សម្រ​ប​សម្រួល​អចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យយានយន្ត ដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ ចាប់​បាន​រថយន្ត​ដឹកទំនិញលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ ចំនួន ៣៤០គ្រឿង និងពិន័យបានថវិកាសរុបចំនួន ៨៥២,៨៥០,០០០ រៀល។

ចំនួននេះ មានកើនឡើង ១១៤ គ្រឿង គឺពី ២២៦ គ្រឿង ក្នុងខែកក្កដា មក ៣៤០ គ្រឿង ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩៕