រកឃើញសត្វអន្ទង់អគ្គិសនី មានកម្លាំងឆក់ខ្ពស់បំផុតលើលោករហូតដល់ ៨៦០ វ៉ុល

កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះ គេក៏ធ្លាប់រកឃើញសត្វអន្ទង់អគ្គិសនី មានកម្លាំងឆក់ត្រឹមតែ ៦៥០វ៉ុល ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​បានរកឃើញនូវសត្វអន្ទង់​ឆក់មួយទៀត ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃអា​ម៉ា​ហ្សូនហើយមានតែមួយ​ក្បាល់ប៉ុណ្ណោះ​អាច​ផលិត​​ថាមពល​អគ្គិសនីឆក់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតលើលោករហូតដល់ ៨៦០​វ៉ុល។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាន​និយាយថា «អន្ទង់​អគ្គិសនី ដែល​ទើបរកឃើញ​ថ្មីនេះ ជា​បន្ទុក​ខ្ពស់បំផុត របស់​សត្វ​នៅលើ​ពិភពលោក​យើង​គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់ផ្អើល»។​

សត្វ​នេះ គឺជា​ត្រី​មួយ​ក្នុងចំណោម​ត្រី​បន្ថែម ២​ប្រភេទ ត្រូវ​បានកំណត់​អត្តសញ្ញាណ ដោយ​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ បាន​ពិនិត្យ មើល​សំណាក​ចំនួន ១០៧ មកពី​តំបន់​ព្រៃ​អា​ម៉ា​ហ្សូ​ន​។ អន្ទង់​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​រកឃើញ​ថ្មី ផ្តល់នូវ​ហ្ស៊ី​ប​ច្រើនជាង ​២០០ វ៉ុល​ខ្ពស់ជាង​កំណត់ត្រា​ពីមុន ប៉ុន្តែ​ទំនងជា​មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់​មនុស្សនោះ​ទេ​។ ប្រភេទ​សត្វ​ត្រូវបាន​ អ្នកជំនាញ​ធម្មជាតិ ជនជាតិស៊ុយអែត​ដា លោក Carl Linnaeus ដាក់ឈ្មោះថា ​ហ្វី​ឡូ​ស​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច ហើយត្រូវបានគេ​កត់ត្រា​ទុកកាលពី​ឆ្នាំ ១៧៦៦​៕