«អភិវឌ្ឍ» និង «អភិវឌ្ឍន៍» ប្រើខុសគ្នាបែបណា?

ភ្នំពេញ៖ ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​អក្សរសាស្ត្រ​ខ្មែរ មាន​ពាក្យ​ជា​ច្រើន​ដែល​សាធារណជន ​នៅ​មាន​ភាព​មិន​ច្បាស់​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ឲ្យ​ត្រូវ​តាម​ក្បួន​វេយ្យាករណ៍ កិរិយាសព្ទ គុណសព្ទ នាមសព្ទ  បាលី និង​សំស្ក្រឹត​នៅក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ​។ ជាអាទិ៍ ពាក្យ «​អភិវឌ្ឍ និង អភិវឌ្ឍន៍​»​ ត្រូវ​បាន​អ្នក​សរសេរ​ភាគ​ច្រើន​លើក​មក​សរសេរ និង​យល់​ខុស​ៗ​ពី​គ្នា​។

ក្នុង​ការ​សរសេរ​អត្ថបទ​ ពាក្យ​ទាំង​ពីរ​នេះ ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ទៅ​សរសេរ​តាម​ស្ថាន​ភាព​ជាក់​ស្ដែង​។ ករណី យើង​ចង់​ប្រើ​ជា​កិរិយាសព្ទ យើង​ត្រូវ​សរសេរ​ថា «​អភិវឌ្ឍ​» មាន​ន័យ​ថា​៖ ចម្រើន​ក្រៃលែង, លូតលាស់ចម្រើន។ ដោយ​ឡែក​ពាក្យ «​អភិវឌ្ឍន៍​»​ ជា​នាមសព្ទ មាន​ន័យ​ថា សេចក្ដី​ចម្រើន​ក្រៃលែង​។ អភិវឌ្ឍនភាព ភាពនៃសេចក្ដីចម្រើន ។ អភិវឌ្ឍនាការ អាការនៃ​អភិវឌ្ឍន៍ ។ ល ។

ក្នុង​ករណី យើង​ចង់​ប្រើ​ជាមួយ​ពាក្យ «​ការ​, ក្ដី​, សេចក្ដី និង​ដំណើរ​» យើង​មិន​អាច​សរសេរ​ជាមួយ​នឹង «​អភិវឌ្ឍ​ន៍» បាន​ទេ។ ការ​សរសេរ​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ គឺ​ត្រូវ​ប្រើ​ជាមួយ​ពាក្យ «​អភិវឌ្ឍ​» ទើប​ត្រឹមត្រូវ​។ ឧ៖ «​ការអភិវឌ្ឍ​, ក្ដី​អភិវឌ្ឍ​, សេចក្ដី​អភិវឌ្ឍ និង​ដំណើរ​អភិវឌ្ឍ​»៕