ព្រឺសម្បុរ !រកឃើញដង្កូវជាង ១០០ ក្បាលនៅក្នុងច្រមុះអ្នកជំងឺម្នាក់

ភ្នំពេញ:កំពុងមានការចែករំលែកជាបន្តបន្ទាប់រឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យខ្មែរបានរកឃើញដង្កូវជាង១០០ក្បាលនៅក្នុងច្រមុះអ្នកជំងឺម្នាក់។យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះSambo He ngបានបង្ហោះខ្លឹមសារខ្លីដោយភ្ជាប់រូបភាពនិងវី ដេអូនោះថារកឃើញដង្កូវជាង១០០ក្បាលនៅក្នុងច្រ មុះអ្នកជំងឺម្នាក់សូមប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមថែរក្សាអ នាម័យដោយរស់នៅស្អាតនិងបរិភោគស្អាត។

បើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រភពករណីនេះបានរកឃើញលើអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលបានមកព្យាបាលនៅមន្ទីពេទ្យព្រះអង្គឌួង។ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញប្រភពមិនបានប ង្ហាញឈ្មោះអ្នកម្នាក់ជំងឺនោះទេ៕