ក្នុងពេលបិទខ្ទប់! រដ្ឋកំណត់ឲ្យមួយគ្រួសារអាចចេញទៅផ្សារបានតែ ៣ ដងប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយសប្ដាហ៍

ភ្នំពេញ៖ ក្នុង​សេចក្ដីសម្រេច​របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ស្ដីពី​ការបិទ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ក្រុង​តាខ្មៅ​ទាំងស្រុង រយៈពេល១៤ថ្ងៃ ចាប់ពី​វេលា​ម៉ោង ០០៖០០នាទី​ឈានចូល​ថ្ងៃទី១៥ ដល់​ថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ត្រង់​ប្រការ ២ បាន​បញ្ជាក់ថា ពលរដ្ឋ​ទាំងអស់​ត្រូវបាន​ហាម​ឃាត​ការធ្វើដំណើរ​ចេញពីផ្ទះ​ប្រសិនបើ​គ្មាន​ការចាំបាច់ ហើយ​ការ​ចេញទៅ​ផ្សារ ដើម្បី​ទិញ​ម្ហូប ឬ​គ្រឿង​សម្រាប់​បរិភោគ ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត តែ ៣ ដង​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​មួយ​សប្ដាហ៍ ហើយ​មិន​ឲ្យ​លើ​ពីគ្នា ២ នាក់​នោះទេ។ ចំពោះ​ការចេញ​ក្រៅ​នេះ ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត​តែ​ក្នុង​តំបន់ ដោយ​មិនអាច​ចេញ​ក្រៅ​តំបន់​បិទ​ខ្ទប់​បាន​នោះទេ៕