ដំណើរការជួសជុលកម្រាលផ្លូវចូលនិងរចនាសម្ពន្ធនៃខ្លោងទ្វារទី៣ប្រាសាទព្រះគោគ្រោងនឹងបញ្ចប់នាចុងឆ្នាំ២០២១នេះ

ភ្នំពេញ:ក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចា ប់ផ្តើមដំណើរការជួសជុលកម្រាលផ្លូវចូលនិងរចនាសម្ពន្ធនៃខ្លោងទ្វារទី៣ប្រាសាទព្រះគោដែលទទួល រងនូវការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។នេះបើយោងតាមការការឲ្យដឹងពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា។

តាមការបញ្ជាក់ពីលោក សារាយ គឹមហួល មន្រ្តីបច្ចេកទេសបានឱ្យដឹងថាការងារជួសជុលនេះមា នការលំបាកខ្លាំងដោយមូលហេតុរចនាសម្ព័ន្ធសំ ណង់មានភាពស្មុគស្មាញហើយថ្មមួយចំនួនមាន ការពុកផុយ និងបាត់បង់ ។

លោកបន្តទៀតថាដូច្នេះត្រូវទាមទារការយកចិត្តទុ កដាក់ខ្ពស់ពិសេសបច្ចេកទេសពង្រឹងនៅតាមផ្នែកទ្រទម្ងន់និងទប់ជំហរជញ្ជាំងនៃខ្លោងទ្វារប្រាសាទ។ ហើយការងារនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នាចុងឆ្នាំ២០២ ១ខាងមុខ៕