ដំណឹងល្អ! ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ ១០០% រហូតដល់ ១៩០ កន្លែង

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ជាដំណឹងល្អ សម្រាប់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស ដែលទើបប្រឡងជាប់ ឬ​ធ្លាក់​សញ្ញា​បត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬជាប់សញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈកម្រិត ៣ ឬ​សញ្ញា​បត្រ​ដែល​មានតម្លៃសមមូល ទាំងអស់ ពេលនេះ ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍ ១០០% រហូតដល់ ១៩០ កន្លែង។

សេចក្ដីប្រកាសនេះ បានធ្វើឡើងកាលពីចុងខែមិថុនា ដោយ​ក្រសួង​នឹង​ធ្វើ​ការ​ប្រឡងជ្រើស​រើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍ ១០០ ភាគរយ ចំនួន ១៩០ កន្លែងលើ ៦ ឯកទេស ឲ្យ​ចូលរៀន​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-២០២០។ សម្រាប់ដំណឹងនេះ នឹងផុតកំណត់​ទទួលពាក្យ​ថ្ងៃទី ១៦​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ ២០១៩​ (ម៉ោង១៧​:០០​) ជា​កំណត់​។

សូមទាញយកពាក្យប្រឡងអាហារូបករណ៍សូមចុចទីនេះ

ប្អូនៗអាចទាញយកពាក្យប្រឡងខាងលើហើយបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

– ទីកន្លែងទទួលពាក្យ និងដាក់ពាក្យ: វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ និងនាយកដ្ឋានតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវ: (រាជធានីភ្នំពេញ)

– កាលបរិច្ឆេទប្រឡង៖ ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

– មណ្ឌលប្រឡង៖ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ

– ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ 085 483 609 / 011 425 279 / 010 770 774

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​៖ www.ksit.edu.kh​/form2018​/ ឬ Email: [email protected]