ត្រឹមតែមួយខែ ក្រសួងចាប់បានឡានដឹកលើសទម្ងន់ ១៩៧ គ្រឿង និងពិន័យជាង ៤ រយលានរៀល

ភ្នំពេញ៖ ក្នុង​ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន ចាប់បាន​ឡាន​ដឹក​លើស​ទម្ងន់​រហូតដល់ ១៩៧ គ្រឿង និង​ពិន័យ​បាន​ជាង ៤រយ​លាន​រៀល។

តាមការប្រកាសឲ្យដឹងពីលេខាធិការដ្ឋាន​របស់​គណៈកម្មាធិការ​សម្របសម្រួល​អចិន្ត្រៃយ៍ នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ដឹកនាំ​ការត្រួតពិនិត្យ​យានយន្ត ដឹកជញ្ជូន​លើស​ទម្ងន់​កម្រិត​កំណត់ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១២ ខែកក្ដដា នេះ បានបញ្ជាក់ថា ក្រោមការអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងក្រសួង ចាប់បាន​រថយន្ត​ដឹកទំនិញ​លើស​ទម្ងន់​កម្រិត​កំណត់ ចំនួន ១៩៧គ្រឿង និង​ពិន័យ​បាន​ថវិកា​សរុប​ចំនួន ៤២២,៧០០,០០០ រៀល។

យ៉ាងណាមិញ ការដឹងលើសទម្ងន់នៅខែមិថុនា មានចំនួន​ថយចុះ​ចំនួន ២៤ គ្រឿង គឺ​ពី ២២១ គ្រឿង ក្នុង​ខែ​ឧសភា មក ១៩៧ គ្រឿង ក្នុង​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ក្នុងចំណោម​រថយន្ត​ដែល​ចាប់បាន​នោះ ផ្ទុក​លើស​ទម្ងន់​ចាប់ពី ៥តោន រហូតដល់ ២៨តោន៕