ត្រៀម! អគ្គិសនីកម្ពុជា ប្រកាសផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីរយៈពេល ៤ ថ្ងៃ នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា កាលពីល្ងាចមិញនេះ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹងមួយជម្រាបជួន​ដល់​សាធារណៈជនទាំងអស់ ស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន ដើម្បីជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និង​រុះរើ​គន្លង​ខ្សែ​បណ្តាញ សម្រួលលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ រយៈពេល ៤ ថ្ងៃ នៅតំបន់ធំៗមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ នេះ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖