ហេតុអ្វីគួរ Update ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទ?

ជាទូទៅអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទមួយចំនួនមិនសូវជាចង់ Update ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការថ្មីភ្លាមៗទេ ពេល ក្រុមហ៊ុន​ផលិតទូរស័ព្ទដាក់ឲ្យមានការ Update ម្ដងៗ ក្រោមហេតុផលថា គ្មានភាពចាំបាច់ ប្រើបានចេះតែប្រើទៅ ឬមិនចង់​តែ​ម្ដង​ក៏មាន។

យ៉ាងណាមិញ ការគិតដូច្នេះវាជារឿងមិនត្រូវទេ ព្រោះថាការ Update ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ជំនាន់ថ្មី ធ្វើឡើង​ដើម្បី​​ការពារ​រាល់​ទិន្នន័យ​របស់​ពួកគេ​ដូចជា សារ​ផ្ទាល់ខ្លួន និង​រូបថត​ជាដើម ដែល​អាច​នឹងត្រូវ​បាន​គេ​លួច ក្រោយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ផលិត OS រកឃើញថា OS ជំនាន់ចាស់មានចន្លោះប្រហោង ឬមានបញ្ហាត្រូវកែសម្រួលបន្ថែម។ បញ្ហា​បច្ចេកទេស​មួយ ដែល​ប៉ះពាល់​ដល់​ប្រព័ន្ធ Bluetooth បាន​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ហានិភ័យ ខណៈក្រុម Hacker អាច​ជ្រៀត​ចូលក្នុង​ទូរស័ព្ទ ហើយ​លួច​យក​ទិន្នន័យ​របស់​យើង​បាន។ អ្នកប្រើប្រាស់​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​របស់​ក្រុមហ៊ុន Apple, Google និង​ក្រុមហ៊ុន Intel សុទ្ធ​តែមាន​ហានិភ័យ​ទាក់ទង​នឹង​បញ្ហា​ខាងលើ នេះ​បើ​យោងតាម​ការបញ្ជាក់​ពី​លោក Carnegie Mellon ក្រុម​អ្នកជំនាញ​ឆ្លើយតបភ្លាមៗទាក់​ទឹង​បញ្ហា​កុំព្យូទ័រ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមហ៊ុន Apple បាន​បញ្ចេញ​កំណែ update ថ្មី iOS 11.4 សម្រាប់ iPhone ចំណែកឯ​ក្រុមហ៊ុន Intel បានធ្វើការ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រព័ន្ធ Bluetooth របស់ខ្លួន​នៅលើ​ប្រតិបត្តិការ Windows រីឯ​ក្រុមហ៊ុន Google ក៏បាន update ដូចគ្នា​ទាំង​ប្រតិបត្តិការ ChromeOS និង Android៕