បន្ទះឈីប A13 Bionic មានអ្វីពិសេស បានជាធ្វើឲ្យ iPhone 11 Series មានដំណើរការខ្លាំងបែបនេះ!

កាលពីថ្ងៃសម្ពោធទូរស័ព្ទ iPhone 11 ទាំង 3 ក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ជាក់ហើយ ឆ្នាំនេះផលិតផលរបស់ខ្លួន​មានល្បឿនដំណើរការកាន់តែលឿនជាមួយនឹងការបំពាក់បន្ទះឈីបថ្មី A13 Bionic ធ្វើឲ្យ CPU ដែលដំណើរការ 2 Cores មាន​ល្បឿន​លឿន​ជា​ងមុន 20%។

សម្រាប់បន្ទះ​ឈី​ប A13 Bionic បង្កើតឡើង​ផ្អែកគំរូនៃ ARM មាន​ទំហំ 7nm ជំនា​ន់ទី 2 មាន Transistors ចំនួន 8.5 ពាន់​លាន ហើយមាន Cores សរុប​ចំនួន 18 Cores ក្នុងនោះ​រួមមាន​ដូចជា CPU ចំនួន 6 Cores ដោយ 2 Cores ដែលមាន​ឈ្មោះថា Lightning (មាន​ល្បឿន​លឿន​ជាង​មុន 20% និង​ប្រើប្រាស់​ថាមពល​តិចជាង​មុន 30%) ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ការងារ​ធ្ងន់ និង 4 Cores ដែលមាន​ឈ្មោះថា Thunder (មាន​ល្បឿន​លឿន​ជាង​មុន 20% និង​ប្រើប្រាស់ ថាមពល​តិចជាង​មុន 40%) ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ការងារ​ទូទៅ, GPU ចំនួន 4 Cores (ដែលមាន​ល្បឿន​លឿន​ជាង​មុន 20% និង​ប្រើប្រាស់​ថាមពល​តិចជាង​មុន 15% ) ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ជំនួយ​ទៅដល់​ការលេងហ្គេម​ក្រាហ្វិកធំៗ និង Neural Engine ចំនួន 8 Cores ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ជំនួយ​ទៅដល់​មុខងារ​ដែល ត្រូវការ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេក​វិទ្យា AI  ដូចជា Deep Fusion, Face ID, Siri, និង កម្មវិធី AR ជាដើម ហើយ​វា​ក៏​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ជំនួយ​ទៅដល់​សមត្ថភាព កាមេរ៉ា​របស់ iPhone ជំនាន់​ថ្មី​នេះ ផងដែរ។

បន្ទះ​ឈី​ប A13 ក៏បាន​ភ្ជាប់​មកជា​មួយ Machine Learning ថ្មី​ចំនួន 2 ទៀត ដែល​អាចជួយ​ឲ្យ ដំណើរការ​គណនា​រប​ស់ iPhone ជំនាន់​ថ្មី មាន​ល្បឿន​លឿន​ជាង​មុន​រហូតដល់​ទៅ 6 ដង​ឯណោះ។ នេះមានន័យថា​ បន្ទះ​ឈី​ប A13 Bionic មាន​ល្បឿន CPU លឿន​ជាង​មុន​ដល់​ទៅ 20% និង ល្បឿន GPU លឿន​ជាង​មុន​រហូតដល់​ទៅ 40% ឯណោះ ហើយ​វា​ក៏​ប្រើប្រាស់​ថាមពល​តិចជាង​មុន​ច្រើន​ទៀតផង នេះ​បើ​ប្រៀបធៀប​ជាមួយ​បន្ទះ​ឈី​ប A12 Bionic។

គួរបញ្ជាក់​ផង​ថា A13 Bionic មាន​ល្បឿន CPU និង GPU ដែល​លឿន​ជាងគេ​បំផុត បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង ល្បឿន CPU និង GPU ដែល​បាន​បំពាក់​នៅក្នុង បន្ទះ​ឈី​បកំពូលៗ ក្នុងពេល​បច្ចុប្បន្ន នេះ​បើ​យោងទៅតាម​ការអះអាងរ​បស់ Apple៕