ស្ងាត់ៗ ក្រុមហ៊ុន Seatel ប្ដូរឈ្មោះទៅជា…..ហើយចេញស្ពត់ពាណិជ្ជកម្មថ្មីបាញ់គេកប់ៗ

ក្រោយ​បើក​ដំណើរ​អស់​រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ​នៅ​ទីផ្សារ​កម្ពុជា កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Seatel បានធ្វើការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ឈ្មោះ​របស់ខ្លួន​ទៅជា Yes ហើយ​បាន​បញ្ចេញ​នូវ​ស្ព​ត់​ពាណិជ្ជកម្ម​ថ្មី​មួយ​បាញ់​គេកប់។

ក្រុមហ៊ុន​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​ឈ្មោះ Facebook ផ្លូវការ និង​គេហទំព័រ​ទៅជា www.yes.com.kh ជាមួយនឹង​ពណ៌​ផ្កា​ឈូ​ន​ស្រស់ (Magenta Color)។ ការផ្លាស់ប្ដូរ​នេះ ត្រូវបាន​គេ​មើលឃើញថា ជាការ​ពង្រីក​ផ្នែក​ទីផ្សារ និង​កែលម្អ​គម្រោង Yes Seatel ឲ្យ​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ​ជាង​មុន។ ស្លាក​សញ្ញា​ថ្មី​របស់​ក្រុមហ៊ុន គឺ​នៅតែ​រក្សា​កេរ្តិ៍តំណែល​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ពីមុន​ដោយ​រក្សា​ពាក្យ​ថា Seatel ដោយ​ការបន្ថែម​នូវ​រង្វង់​ពណ៌​ស្វាយ​នៅ​ជុំវិញ​ពាក្យ Yes។ ហើយខាងក្រោមនេះ ស្ព​ត់​ពាណិជ្ជកម្ម​ថ្មី​មួយ​បាញ់​គេកប់ៗ៖