តម្លៃ iPhone XS និង XS Max កំពុងប្រទូស្តប្រទាំងគ្នាខ្លាំងក្នុងទីផ្សារស្រុកខ្មែរ

ថ្ងៃនេះ ជាថ្ងៃដំបូងនៃការចេញលក់ទូរស័ព្ទ iPhone ថ្នាក់លំដាប់កំពូល iPhone XS និង XS Max របស់ក្រុមហ៊ុន Apple សម្រាប់ទីផ្សារមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេស។ ក្នុងនោះ សម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជា ក៏មានហាងមួយចំនួនដាក់ឲ្យ Pre-Order ផងដែរ។ ជាមួយគ្នានោះ តម្លៃ iPhone XS និង XS Max កំពុង​ប្រទូស្តប្រទាំង​គ្នា​ខ្លាំង​ក្នុង​ទីផ្សារ​ស្រុក​ខ្មែរយើងពេលចេញលក់ដំបូង។

*ប្រភពពីហាង 3 Plus បានបង្ហើបតម្លៃបានកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ ឲ្យដឹងថា៖

  • iPhone XS (ស៊ីមពីរ)

– ម៉ូឌែល 64GB មានតម្លៃ 1370 ដុល្លារ

– ម៉ូឌែល 256GB មានតម្លៃ 1530 ដុល្លារ

-ម៉ូឌែល 512GB មានតម្លៃ 1750 ដុល្លារ

  • iPhone XS Max (ស៊ីមពីរ)

– ម៉ូឌែល 64GB មានតម្លៃ 1510 ដុល្លារ

– ម៉ូឌែល 256GB មានតម្លៃ 1670 ដុល្លារ

– ម៉ូឌែល 512GB មានតម្លៃ 1920 ដុល្លារ

*នៅហាង UFOSTORE បានបង្ហោះតម្លៃថា(iPhone XS Max (ស៊ីមពីរ)

– ម៉ូឌែល 64GB មានតម្លៃ 1420 ដុល្លារ

– ម៉ូឌែល 256GB មានតម្លៃ 1620 ដុល្លារ

– ម៉ូឌែល 512GB មានតម្លៃ 1970 ដុល្លារ

*សម្រាប់តំលៃនៅតែពិសេសជាងគេពីរហាង​ JET Black Store​

– iPhone Xs​ ZP/A 64G = 1375 ដុល្លារ

– iPhone Xs ZP/A 256G = 1585 ដុល្លារ

– iPhone Xs ZP/A 512G = 1735 ដុល្លារ

– iPhone Xs​ Max ZP/A 64G = 1475 ដុល្លារ

– iPhone Xs Max ZP/A 256G = 1685 ដុល្លារ

– iPhone Xs Max ZP/A 512G = 1835 ដុល្លារ

សូមបញ្ជាក់ថា៖ តម្លៃទូរស័ព្ទខាងលើអាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេល តាមហាងនីមួយៗ ដូច្នេះដើម្បីទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ជាក់លាក់សូមធ្វើការទាក់ទងទៅដល់ហាងផ្ទាល់៕