ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាទូរស័ព្ទ Android លួចបញ្ជូនទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ Google ច្រើនជាង iOS បញ្ជូនទៅ Apple

យោងតាម​ការស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​ដែល​ត្រូវបាន​ចែករំលែក​ដោយ​សមាគម​ន៍​ពាណិជ្ជកម្ម Digital Content Next ថា ឧបករណ៍​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច Android នឹង​បញ្ជូន​ទិន្នន័យ​ស្ទើរតែ ១០ដង​ទៅ Google ច្រើនជាង​ពេលដែល​ឧបករណ៍ iOS ផ្ញើ​ទៅ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន Apple។

លោក Douglas C. Schmidt សាស្ត្រាចារ្យ​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt បាន​រកឃើញថា​ទូរស័ព្ទ​ដំណើរការ​ដោយ​ប្រព័ន្ធ Android ហើយ ប្រើ​កម្មវិធី Chrome ដែលមាន​សកម្មភាព​នៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោយ បាន​ប្រាប់ ព័ត៌មាន​ទីតាំង​ទៅ Google ចំនួន ៣៤០ ដង​ក្នុងកំឡុងពេល ២៤ម៉ោង ចំណែក​នៅលើ​ឧបករណ៍ iOS ដែលមាន Safari បើក​ប៉ុន្តែ​មិនមែន Chrome នោះ Google មិនអាច​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​គួរឲ្យ​កត់​សម្គាល់​​ណាមួយ​ទេ លុះត្រាតែ​អ្នក​ប្រើ​កំពុង​ធ្វើ សកម្មភាព​ជាមួយ​ឧបករណ៍។

លើសពីនេះ ទូរស័ព្ទ​ដែល​ដំណើរការ​ដោយ​ប្រព័ន្ធ Android អាច​ប្រមូល​ទិន្នន័យ ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​ជាមួយ​កម្មវិធី​ដូចជា DoubleClick cookies ID។ ថ្នាក់ដឹកនាំ Apple តែងតែ​និយាយថា អតិថិជន​មិនមែនជា ផលិតផល​ទេ ដូច្នេះ​ជាទូទៅ​ឧបករណ៍ Apple ពុំមាន​ការប្រមូល​ទិន្នន័យ ច្រើន​ដើម្បី​ចំណេញ ពី​ការផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម ដូច​ឧបករណ៍ Android ទេ៕