ដឹងទេថា ដើម្បីប្រឡងយកបណ្ណបើកបរប្រភេទ ‘គ’ ‘ឃ’ ‘ង’ ត្រូវការឯកសារអ្វីខ្លះ?

​ដើម្បី​មាន​ភាពងាយ​ស្រួល និង​មាន​លទ្ធភាព​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​ប្រឡង​ជាប់​ទទួល​បាន​ប័ណ្ណបើកបរ​រថយន្ត​ធុន​ធំ បេក្ខជន​គ្រប់​រូប ដែល​មាន​បំណង​ប្រឡង​យក​ប័ណ្ណបើកបរ គួរ​ត្រៀម​ អ្វីខ្លះដើម្បី​ប្រឡង​យក​បណ្ណ​បើកបរ​ប្រភេទ ‘គ’ ‘ឃ’ ‘ង’ បាន?

តាមការចុះផ្សាយរបស់ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានឲ្យដឹងថា ដើម្បី​បង្ក​ភាពងាយស្រួល និង​ឆាប់រហ័ស​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុងការ​បំពេញ​ពាក្យ​ប្រឡង​យក​បណ្ណ​បើកបរ​ប្រភេទ ” គ ” , ” ឃ ” , ” ង ” បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ត្រូវមាន​ឯកសារ​ដូច​មាន​ក្នុង​គំរូ ដូចក្នុងរូបភាពខាងក្រោម៖

::: ដកស្រង់​ចេញពី ប្រកាស​រួម​លេខ ០១០ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពី​ការផ្តល់សេវា​សាធារណៈរ​បស់​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន៕