ក្ដៅៗ! តោះមកទស្សនាការបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការណ៍មុននេះរបស់ Realme X3 និង Realme X3 SuperZoom

នាវេលាម៉ោង 12:30 ថ្ងៃត្រង់ (ម៉ោងនៅឥណ្ឌា ត្រូវជាម៉ោង 2:00 រសៀលនៅកម្ពុជា) ថ្ងៃទី ២៥ នេះ ក្រុមហ៊ុន Realme បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បង្ហាញវត្តមានជាផ្លូវការនូវទូរស័ព្ទសែស្រឡាយ X3 ដែលមានដូចជា Realme X3 និង Realme X3 SuperZoom ។​ សូមបញ្ជាក់ថា ព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើបានរៀបចំឡើងជាលក្ខខណៈ Online ផ្សាយចេញពីប្រទេសឥណ្ឌា ។

ចង់ដឹងច្បាស់ពីលក្ខណៈលម្អិត ក៏ដូចជាមុខងារសំខាន់របស់ Realme X3 និង Realme X3 SuperZoom សូមទស្សនាវីដេអូធ្វើបទបង្ហាញខាងក្រោមនេះ ៖