វិធីចុះឈ្មោះអសយដ្ឋានផ្ទះ ឬការិយាល័យរបស់យើងចូលក្នុងកម្មវិធី Google Maps

ការបញ្ចូល​ឈ្មោះ និង​អ​សយ​ដ្ឋា​ន​ផ្ទះ ឬ​ការិយាល័យ​ទៅក្នុង​កម្មវិធី Google Maps វា​ជា​វិធីសាស្ដ្រ​ល្អ​មួយ ដែល​វា​អនុញ្ញាតឲ្យ​លោកអ្នក និង​អ្នកប្រើប្រាស់​ដទៃទៀត​ងាយស្រួល​ស្វែង​ទីតាំង​នោះ​នៅ​ផែនទី​បែប​ឌីជីថល​មួយ​នេះ ដោយ​មិនចាំបាច់​វាយ​ប​ញ្ជូ​ល​ច្រើន​ម្ដងទៀត។ ក្នុងន័យនេះ វា​ក៏​ផ្ដល់​ភាពងាយស្រួល​ផងដែរ លើ​ការ​ប្រាប់​ទីតាំង ដើម្បី​នរណា​ទៅដល់​ការិយាល័យ ឬ​ផ្ទះ​របស់​យើង​តាមរយៈ​មុខងារ Share Location ការចង្អុលបង្ហាញ​ទៅ​អ្នកបើកបរ​រថយន្តឈ្នួល ឬ​ការដាក់ឱ្យក្មេងៗដែល​មិនសូវ​ស្គាល់ផ្លូវ​ងាយស្រួល​រក​ផ្លូវ​មក​ផ្ទះ​ដោយ​ខ្លួនឯង​ជាដើម។ សម្រាប់​ការកំណត់​នេះ យើង​សូម​លើកយក​សម្រាប់តែ​ទូរស័ព្ទ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ Android មក​ជម្រាប់ជូន​មួយ​សិន៖

  1. ដោយ​ដំបូង ប្រិ​យម​ត្តិ​សូម​ចូលទៅ​កាន់​កម្មវិធី Google លើ​ទូរស័ព្ទ Android ហើយ​ចុច​លើ​សញ្ញា​ឆ្នូត 3 (ដូច​ក្នុង​រូប​ខាងក្រោម)
  2. បន្ទាប់មក ចុច​លើ Your Places
  3. បន្ទាប់មកទៀត ចុច​លើSet home address
  4. វាយ​បញ្ចូល​អ​សយ​ដ្ឋា​ន​ផ្ទះ​របស់​អ្នក
  5. ជ្រើសរើស​អ​សយ​ដ្ឋា​ន​របស់​អ្នក​ដែល​បាន​លោត​ឡើង​ជាការ​ស្រេច (ប្រសិនបើ​មាន)
  6. សូម​ធ្វើតាម​ដំណាក់កាល​ទី 1 ដល់​ដំណាក់កាល​ទី 5 ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ចង់ Save អ​សយ​ដ្ឋា​ន​ការិយាល័យ​ធ្វើការ​របស់​អ្នក៕