កុំខ្លាំង Samsung Galaxy S10|S10+ ក៏ដោះខ្ទេចដែរ!

ខណៈដែលទូរស័ព្ទ Galaxy S10|S10+ ទើបចេញលក់នៅទីផ្សារកម្ពុជា​ មិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃ ពេលនេះ មានអ្នកចង់ដឹងឮនៅឯស្រុកក្រៅនេះ ធ្វើការរុះរើខ្ទេចគ្មានសល់គ្រឿងក្នុងពួកវាទាំង 2 ទាំង 3 ព្រោះ​តែចង់ដឹងថាមានអ្វីខ្លះនៅខាងក្នុង។ ចង់ដឹងថា វីដេអូនោះយ៉ាងម៉េចសូមទស្សនាទាំងអស់​គ្នា៖