បើដល់ថ្ងៃនោះមែន! តំណាងចែកចាយផ្តាច់មុខ Huawei កម្ពុជាសន្យានឹងសងវិញ 100%

បន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានជាច្រើនទាក់ទងនឹងការផ្អាករបស់ក្រុមហ៊ុន Google និង Facebook ចំពោះ​ទូរស័ព្ទ Huawei ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Yako ដែលជា​តំណាង​ចែកចាយ​ផ្តាច់មុខ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាសមួយថា ខ្លួននឹងទទួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំង​អស់​ចំពោះករណីនេះ ប្រសិនបើរឿងនោះក្លាយជាការពិតមែន។

លោក Jonny នាយក​ផ្នែក​ហរិញ្ញវត្ថុ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Yako Technology បានធ្វើ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ថា“ ប្រសិនបើស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ឫ​ថេប​ប្លេ​ត Huawei ណាមួយ ដែល​បាន​ចែកចាយ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​យ៉ា​កូ ទាំង​ម៉ូ​ដែល​ចាស់​និង​ម៉ូ​ដែល​កំពុងមាន​លក់​នៅលើ​ទីផ្សារ មាន​បញ្ហា​ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់ Facebook, YouTube, Google Gmail, Google Map ក្រុមហ៊ុន​យ៉ា​កូ នឹងធ្វើ​ការទទួលខុសត្រូវ ចំពោះ​អតិថិជន។ ប្រសិនបើ បន្ទាប់ពី​ការត្រួតពិនិត្យ ឫ​ការជួសជុល​ដោយ ក្រុមហ៊ុន​យ៉ា​កូ រួចហើយ ប៉ុន្តែ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ឫ​ថេប​ប្លេ​ត​នោះ នៅតែមាន​បញ្ហា ក្រុមហ៊ុន​យ៉ា​កូ នឹង​ធានា​ទិញ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ឫ​ថេប​ប្លេ​ត​នោះ ក្នុងតម្លៃ​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​បាន​លក់​ជូន​អតិថិជន ដោយ​អតិថិជន​គ្រាន់តែ​បង្ហាញ​នូវ​វិក័យប័ត្រ​របស់ខ្លួន”។

សេចក្ដីប្រកាសនេះ បន្តាប់ពីក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ជាឈប់ឲ្យមានការដំឡើងកម្មវិធីរបស់​ខ្លួនមុន (Pre-Install) លើទូរស័ព្ទ Huawei និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ក្រោយ​មាន​ការបញ្ជាពីលោក Trump ដោយទុកពេលឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននេះ 90 ថ្ងៃ ដើម្បីដោះស្រាយ។ ក្នុងនោះ ប្រសិនបើដល់ថ្ងៃនោះមែនស្មាតហ្វូនរបស់ Huawei នឹងមិនអាច៖
• មិនមានកម្មវិធីផ្លូវការ របស់ក្រុមហ៊ុន Google

  • មិនទទួលបានការ Update ដោយផ្ទាល់ពី Google Play store
  • មិនទទួលបានការ Update ផ្នែកសុវត្ថិភាពពី Google ទាន់ពេលវេលា
  • មិនអាចធ្វើការទាញយក កម្មវិធីគាំទ្រសម្រាប់ Android នានាដូចជា Google Services ជាដើម

យ៉ាងណាមិញ សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងប្រើនូវស្មាតហ្វូន ក្រុមហ៊ុន Huawei គឺ​នៅ​អាច​ទទួល​បានការ Update នានាពី Google ជាធម្មតា។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើ រយៈពេល 90 ថ្ងៃ កន្លងផុតទៅ បើភាពតានតឹង នៅមិនទាន់អាចដោះស្រាយបាន យើងក៏មិនដឹងថា វាទៅជាយ៉ាងណាដែរ៕