មុខងារថ្មីរបស់ YouTube អាចឲ្យម្ចាស់វីដេអូដើម ដឹងនរណាជាចោរលូច

ក្រុមហ៊ុន YouTube ទើបតែ​បានដាក់​ចេញ​នូវ​មុខងារ​ថ្មី​មួយ​សម្រាប់​អ្នកបង្កើត​ស្នាដៃ​វីដេអូ អាច​ពិនិត្យ​ដឹងថា​វីដេអូ​របស់​ពួកគាត់​ត្រូវបាន​គេ​លួច​ដែរ ឬទេ។

ទាំងនេះ​មានន័យថា រាល់​ពេលដែល​វីដេអូ​ត្រូវបាន Uploaded ទៅ​គេហទំព័រ YouTube សេវាកម្ម​នេះ​នឹង​វិភាគ និង​ពិនិត្យ​មើលថា តើ​មាតិកា​បែបនេះ ធ្លាប់មាន​រួចហើយ ឬ​មាន​លក្ខណៈ​ស្រដៀង​គ្នា​ទៅនឹង​វីដេអូ​ផ្សេងទៀត​នៅលើ​គេហទំព័រ។ វា​នឹង​កំណត់​តែ​វីដេអូ​ពេញលេញ ដែល​មិនមែន​ឈុតខ្លីៗដូច​មុន​នោះទេ។

មុខងារ​ថ្មី​ដែល YouTube ដាក់ចេញ​នោះ​មាន​ឈ្មោះថា  Copyright Match (ឧបករណ៍​រក្សា​សិទ្ធិ) ដែល​វា​នឹង​បង្ហាញជូន​ដល់​អ្នកបង្កើត​វីដេអូ​ដែលមាន​អ្នក​ចុច Subscribers ច្រើនជាង 100,000 នាក់​ឡើងទៅ ហើយ​មុខងារ​នេះ​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​ឲ្យ​ដំណើរការ​ចាប់ពី​សប្ដាហ៍​ក្រោយ​ទៅ។ អ្នកបង្កើត​វីដេអូ​ដែល​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​នឹង​ទទួលបាន​ជូនដំណឹង​ប្រសិន YouTube រកឃើញថា​មាន​គេ​លួច ចម្លង​យក​បង្ហោះ​ត។ ប្រសិនបើ​រកឃើញ អ្នក​ម្ចាស់​វីដេអូ ដើម​អាច​សម្រេច​ថា ថា​ត្រូវធ្វើ​សកម្មភាព​អ្វី​បន្ត។ ថា​ត្រូវ​បិទ ទាក់ទង​ទៅ​អ្នក​លួច ឬ​សុំ​ឲ្យ YouTube ដើម្បី​លុប​វីដេអូ​ចម្លង​ចេញ៕