បែកធ្លាយរូបរាង Google Pixel 4 ជាមួយនឹងជម្រើសពណ៌ស្រស់ស្អាតមួយទៀត

បន្ទាប់ពី Google បញ្ចេញ​រូបរាង​ទូរស័ព្ទ Google Pixel 4 ជា​ផ្លូវការ ពេលនេះ​មាន​ដំណឹង​មួយ​បង្ហាញថា ទូរស័ព្ទ​នេះ​អាច​នឹងមាន​ពណ៌​ថ្មី​ស្រស់ស្អាត តម្រូវ​ចិត្ត​សុភាពនារី ឲ្យ​ឈ្មោះថា Mint Green។

ពណ៌ថ្មីនេះ ​មើលទៅ​ហាក់ ដូចជា​បៃតង​ស្រាល​មួយ​នេះ គឺ​ទើបតែ​ត្រូវបាន​លេច​ធ្លាយ ជា​រូបភាព​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ វា​អាច​នឹងមាន​វត្តមាន នៅលើ​ទីផ្សារ​ជាមួយនឹង​សមាជិក ពីរ​ពណ៌​ទៀត​គឺ ពណ៌​ស និង ពណ៌​ខ្មៅ នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ៕