ស្ងាត់ៗ Galaxy S9 Plus ក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯក Smartphone World Cup

សម្រាប់ការប្រកួតជើងឯកកំពូលស្មាតហ្វូនប្រចាំថ្ងៃ Smartphone World Cup ឆ្នាំ ២០១៨ ទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S9 Plus បានទទួលជ័យជំន្នះលើបណ្ដាលគូប្រកួតជាច្រើន ដោយវគ្គផ្ដាច់​ព្រ័ត្រ​ត្រូវ​បាន​ប៉ះនឹងទូរស័ព្ទ OnePlus 6។

សម្រាប់វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រនេះ ត្រូវបាន​គេ​មើលឃើញ មានការបោះឆ្នោត​ជាង 100.000 សំឡេង ហើយជាលទ្ធផល

Samsung Galaxy S9 + បានទទួលបានជ័យជំន្នះ លើ​ពិន្ទុ​ចុងក្រោយ ត្រូវបាន​បែងចែក​ជា​ភាគរយ 58/42។ ខាងក្រោម​នេះ ជាតា​រាង​ដែល​ចាប់​ជា​ពូ​ល ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​តាមដាន​គ្រប់​វគ្គ ដែល​វា​បាន​យកឈ្នះ និង​ឈានទៅដល់​វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រ័​ត្ត៖