គិតឡើងវិញ ប្រសិនបើអ្នកយល់ថាខ្លួនកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាមួយដូចក្នុងរូបទាំងនេះ

សម័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​រស់​នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​មនុស្ស​ទាំង​ល្អ និង​អាក្រក់​។ វា​បាន​ផ្ដល់​ប្រភព​ព័ត៌មាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ឲ្យ​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​បាន​ដឹង។ បច្ចុប្បន្ន​មនុស្ស​សឹង​តែ​៩០ភាគរយទៅ ហើយដែលវក់នឹងបច្ចេកវិទ្យា។

តើ កុំព្យូទ័រ ទូរទស្សន៍ វីដេអូ​ហ្គេម និង​ជា​ពិសេស​ទូរស័ព្ទ​ដៃ ជំនួស​នូវ​សេចក្ដី​សុខ​​សម្រាប់​គ្រួសារ និង​មិត្តភ័ក្ដិ​របស់​អ្នក​ដែរ​ឫទេ? សូម​គិត​ឡើងវិញ​កុំឲ្យ​ពេលវេលា​ហួស​ទៅ​ដោយ​ភាព​ស្តាយ​ក្រោយ​។

យ៉ាង​ណា​មិញ​ យើង​ប្រហែល​ជា​មិន​សូវ​កត់​សម្គាល់​រាល់​សកម្មភាព​រស់​នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​ ដូចជា​ទំនាក់ទំនង រវាង​មនុស្ស និង​សុខុមាលភាព​ទូទៅ​ឡើយ​​។ តើ​អ្នក​កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថានភាព​ខាងក្រោម​នេះ​ឫ​?
ទស្សនា​រូបថត​មួយ​ចំនួន​ខាងក្រោម​នេះ​កាន់​តែ​ច្បាស់​៖